SZSBA

Aktuality

Zo života školy

[14. apríl 2016] - Slávnostné oceňovanie učiteľov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja
Telom i dušou vzdelávateľ, poradca, mnohokrát i rodič je status učiteľa súčasnej spoločnosti. Cena tohto človeka je na trhu práce nízka, no morálne vie naša spoločnosť oceniť jeho kvality.

[13. apríl 2016] - Študentská konferencia z Klinickej propedeutiky - 3. ročník, Šumperk, Česká republika
Študentská konferencia z klinickej propedeutiky sa konala na SZŠ Šumperk v Českej republike. Prihlásených bolo jedenásť prezentácií autorov z jednotlivých SZŠ Olomouckého kraja a naša škola bola pozvaná ako jediná zo Slovenskej republiky.

[6. apríl 2016] - IV. Celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl - Banská Bystrica
Súťaž o najlepšiu odbornú prezentáciu na štvrtej celoslovenskej konferencii žiakov SZŠ SR s tematikou reprodukčné zdravie ženy, sa konala na SZŠ v Banskej Bystrici.Žiačka III. ZA Veronika Marečková pripravila prezentáciu na tému „Antikoncepcia“.

[5. apríl 2016] - Deň zdravia seniorov
Aktivita školy „Deň zdravia seniorov“ štvrtý - ročník mala úspech. Program bol profesionalizovaný vizuálnymi prvkami a konzultačným poradenstvom odborníkov z praxe...

[5. apríl 2016] - Deň zeme - možnosť odovzdať použité batérie a drobný elektroodpad
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli zlepšiť globálne podmienky na našej Zemi zberom elektroodpadu.

[22. marec 2016] - I. ročník regionálnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. ročníkov stredných zdravotníckych škôl SR, Trnava
V priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave sa uskutočnil I. ročník regionálnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. ročníkov stredných zdravotníckych škôl.

[20. marec 2016] - Svetový deň ústneho zdravia
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila deň 20. marec 2016 za Svetový deň ústneho zdravia. Na našej škole sme zorganizovali dňa 18. marca 2016 cielenú výchovu k ústnemu zdraviu.

[17.-18. február 2016] - Profesia days 2016
V priestoroch Výstaviska INCHEBA, Bratislava v dňoch 17. – 18. februára 2016 škola dostáva priestor na prezentáciu študijných odborov denného a externého štúdia vrátane vyššieho odborného štúdia a učebný odbor...

[10. február 2016] - Deň otvorených dverí
Záujemcovia o štúdium mali možnosť nahliadnuť do priestorov školy...

[22. január 2016] - Deň Župných škôl v Avione
Bratislavský samosprávny kraj už po piaty raz organizoval podujatie Deň župných škôl v Avione 2016. Naša škola odprezentovala študijné odbory zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra...

[21. december 2015] - Imatrikulácia
Svoj veľký deň prežívali naši prváci (zdravotnícky asistent, denné štúdium) v pondelok dňa 21. decembra 2016. Od septembra sú žiakmi tejto školy, v uvedený deň boli počas slávnostnej imatrikulácie oficiálne prijatí do cechu žiakov - zdravotníkov.

[8. december 2015] - Prezentácia – Inštitút všeobecnej a urgentnej chirurgie – Ukrajina
Žiakom študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a ich učiteľom bola dňa 8. decembra 2015 sprostredkovaná prezentácia Inštitútu všeobecnej a urgentnej chirurgie na Ukrajine.

[7. december 2015] - Mikuláš
Naša škola pravidelne organizuje Mikuláša pre klientov školiacich pracovísk. Tohto roku navštívili žiaci Stredisko sociálnych služieb v Bratislave na Mlynárovičovej ul. v Petržalke.

[1. december 2015] - Úloha sestier v spoločnosti - diskusné fórum
V prvom decembrovom týždni, kedy boli medializované aktuálne požiadavky sestier na zmenu ich odmeňovania a sociálneho statusu v našej spoločnosti, sa konalo na našej škole diskusné fórum s účastníkmi delegovaných inštitúcií.

[november 2015] - iBOBOR – informatická súťaž
V mesiaci november sa žiaci našej školy už 2 – krát zapojili do informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

[25. november 2015] - Odborná exkurzia v nemocnici AKH Viedeň
Predvianočná Viedeň láka každého vianočnými trhmi. Žiaci III. a IV. ZA mali možnosť v tomto období dňa 25. novembra 2015 navštíviť predvianočnú Viedeň za účelom odbornej exkurzie do nemocnice AKH Viedeň.

[27. november 2015] - Stužková
Stužková slávnosť žiakov IV. ZA sa konala 27. novembra 2015 v hoteli Echo v Bratislava.

[13. november 2015] - Písali o nás
Pochvala budúcim zdravotníkom.

[10. november 2015] - Deň otvorených dverí
Záujemcovia o štúdium mali možnosť dňa 10. novembra 2015 nahliadnuť do priestorov školy.

[5. november 2015] - Účelové cvičenie
Účelové cvičenie na OŽaZ žiakov I. A, B ZA a II. A, B ZA sa konalo dňa 5. novembra 2015 v lokalite Koliba v  Bratislave. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Anna Repková, Mgr. Milan Tóth, Mgr. Radoslav Bodjan a PhDr. Martina Solárová, ktorí usmerňovali žiakov počas turistiky.

[31. október 2015] - Halloween na zdravotke
Halloween na zdravotke - piaty ročník súťaže sa konal na našej škole dňa 26. novembra 2016.

[28. septembra 2015] My v rozhlase
Prvá časť v Príbehov na týždeň, na tému Zdravotné sestry

[25. septembra 2015] - Deň Srdca
Každoročne v mesiaci september organizuje RÚVZ na Slovensku Deň srdca.

[19. septembra 2015] - Piknik
Kaspian je nezisková organizácia, občianske združenie mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre deti a  mládež vo veku od 7 do 20 rokov.

[12. septembra 2015] - SCOOT JAM
Scoot Jam, alebo súťaž mladých jazdcov na kolobežkách sa uskutočnila  12. septembra 2015 v Petržalskom skateparku na Markovej ulici pod zastrešením občianskeho združenia KASPIAN, ktoré s mládežou v Petržalke pracuje už osemnásť rokov.

[10. september 2015] - Tancujeme ako vieme
Bratislavský samosprávny kraj pozval školy zúčastniť sa projektu avizovaného v rámci Európskeho týždňa športu pod názvom „Zapoj sa a vyhraj športové pomôcky pre svoju školu“ s možnosťou vyhrať pre školu poukážky na nákup športových pomôcok.

[9.-11. septembra 2015] - Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ZA
Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ZA sa konal v dňoch 9. – 11. septembra 2015 na území mesta Bratislavy.

[9. september 2015] - Pre Teba len kvapka, pre niekoho život!
Obec Rovinka v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov  Rovinka a Národnou transfúznou stanicou SR Bratislava pri  príležitosti 780. výročia obce Rovinka organizovali „ Rovinčanskú kvapku krvi“.

[25. august 2015] - Župná olympiáda seniorov
Záujem o šport a športový entuziazmus nie je vlastný len mladej generácii. Seniori sa okrem výchovy vnúčat, čítania a posedávania doma venujú aj športu. „Športovci - seniori“ sa dňa 25.augusta 2015 stretli na piatom ročníku Župnej olympiády seniorov, ktorá sa konala v areáli DSS Rosa pod tútorstvom BSK.