szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Deň otvorených dverí dňa 13. novembra 2019 v čase od 8.00 do 16.00

Zadelenie tried - dni vyučovania v škole / praktické vyučovanie pre školský rok 2019/2020

Zo života školy

24. október 2019 - Stolný tenis
Výber žiakov našej školy sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo na gymnáziu A. Einsteina v Bratislave. Získali sme zaujímavé 5. miesto v kategórii chlapcov aj dievčat...
20. október 2019 - „Už sme na odbornej stáži!“
10 našich žiačok je na odbornej stáži vo Fakultní nemocnici Brno, Česká republika, ktorá sa začala 07. 10. 2019 a končí 25. 10. 2019. Žiačky sa stali súčasťou zdravotníckeho tímu na vybraných klinikách – Neurologická klinika, Neurochirurgická klinika, Interní kardiologická klinika, Chirurgická klinika a Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství.
16. október 2019 - Župné školy v Malackách
Záhorie je kantonálne najväčšou lokalitou pri Bratislave. Žije v nej veľa obyvateľstva, mnoho rodín s deťmi, ktoré sa orientujú vo svojom budúcom povolaní aj na zdravotníctvo. Mesto Malacky ponúklo na prezentáciu župných škôl BSK športovú halu Malina.
16. október 2019 - Deň záchrany života
Nákupné centrum Eurovea v Bratislave poskytlo priestor pre výučbu prvej pomoci žiakom základných a stredných škôl. Naši žiaci II. A a II. B zo študijného odboru zdravotnícky asistent sa zúčastnili uvedenej aktivity. Spolu s učiteľmi si mali možnosť vyskúšať trenažovanú prvú pomoc, orientovanú na deti i dospelých, podľa najmodernejších postupov využívaných v praxi.
10. október 2019 - Župné školy v Senci
Prezentácia župných škôl sa v Senci konala na SOŠ automobilovej a podnikania. Hosťujúca škola ponúkla priestor žiakom základných škôl na živý vstup do teritória župných škôl. Záujemcovia o stredoškolské štúdium mali možnosť nazrieť do prípravy žiakov na gymnáziách a do  jednotlivých študijných odborov na stredných odborných školách.
8. október 2019 - Župné školy v Pezinku
Pokračovanie cyklu prezentácií bolo situované do Domu kultúry v Pezinku, do lokality blízko Bratislavy s početným osídlením obyvateľstva v produktívnom veku, ktorých rodiny majú deti rozhodujúce sa o svojom budúcom povolaní.
4. október 2019 - Župné školy v Avione
Cieľom prezentácie bolo ponúknuť žiakom základných škôl zorientovať sa v problematike voľby svojho budúceho povolania. Všetky župné školy využili svoj potenciál, aby upútali, čo najväčšie množstvo deviatakov a ovplyvnili ich rozhodovanie, kam na strednú školu.
25. september 2019 - Župný športový deň
Vyhlasovateľom i organizátorom prvého ročníka športovej aktivity bol BSK. Žiaci župných škôl súťažili v rôznych športových disciplínach – v atletike, florbale i plážovom volejbale. Výber našich žiakov sa umiestnil na 4. mieste v plážovom volejbale. Naša škola sa prezentovala trenažovanou ukážkou ako správne používať automatický externý defibrilátor pri záchrane ľudského života, ktorý je súčasťou letísk, obchodných centier a iných verejných priestranstiev, kde má dosah aj laická verejnosť.
23. september 2019 - Cezpoľný beh – okresné kolo
Športovej aktivity – cezpoľného behu okolo Draždiaka sa zúčastnil výber žiakov našej školy. Dievčatá behali 2040 m a chlapci 4080 m. Žiačka I. AV/MAS získala od organizátorov cenu FAIR PLAY za pomoc, ktorú poskytla účastníčke pri behu, ktorá sa ocitla v stave náhlej vyčerpanosti. Ďakujeme.
5. september 2019 - Poučenie žiakov a zamestnancov školy o BOZP a PO
Erudovaní technici BOZP a PO školili žiakov a zamestnancov školy ako dodržiavať a neporušovať predpisy BOZP a PO pri prácach/činnostiach v škole i počas praktického vyučovania. Ponúkli nový náhľad na prevenciu a minimalizovanie úrazovosti i udalostí súvisiacich s bezpečným výkonom práce na pracovisku.
Staršie udalosti a podujatia