szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Deň otvorených dverí dňa 13. novembra 2019 v čase od 8.00 do 16.00

Zadelenie tried - dni vyučovania v škole / praktické vyučovanie pre školský rok 2019/2020

Zo života školy

15. november 2019 - Silná ruka 2019
Výber žiakov našej školy spolu s učiteľkou telesnej a športovej výchovy sa zúčastnil 25. ročníka súťaže Silná ruka. Konkurencia bola veľká, zúčastnených bolo 88 súťažiacich zo západoslovenskej oblasti SR. Naši žiaci sa umiestnili na 3., 6. a 7. mieste. Prví šiesti postupujú do celoslovenského kola v Košiciach. Blahoželáme a držíme palce postupujúcim do vyššej súťaže.
13. november 2019 - Deň otvorených dverí
Brána školy sa otvorila žiakom základných škôl a ich zákonným zástupcom, aby mali možnosť nahliadnuť do študijných odborov, ktoré im škola ponúka v dennej forme štúdia. Najväčší záujem bol o študijný odbor praktická sestra, o ktorý prejavilo záujem 89 uchádzačov o štúdium, prevažne dievčat.
13. november 2019 - Meranie glykémie zamestnancom MU Petržalka
Žiaci III. DVS s triednou učiteľkou opakovane poskytovali svoje služby zamestnancom MÚ Petržalka v Bratislave, sídliaceho v Technopole. Merali im glykémiu, mali 200 odberov  a v rámci výchovy ku zdraviu ich edukovali, ako ovplyvniť hraničné hodnoty glykémie zmenou životosprávy – zvýšením fyzickej aktivity, znížením kalorickej hodnoty stravnej jednotky za deň a inými dostupnými metódami vhodnými pre homeostázu ľudského organizmu.
11. november 2019 - Sprievodná aktivita žiakov seniorom z Jednoty dôchodcov v Petržalke
Žiaci III. ZA merali tlak krvi seniorom pred výročnou schôdzou, čím prispeli k obohateniu jej programového spektra. Seniori boli vysokoaktívni, pozitívne pôsobiaci na svoje okolie ako aj na našich tretiakov. Aktivita priniesla obojstranne mnohé pozitíva. Seniori sa tešili z účasti našich žiakov a žiaci mali možnosť zhodnotiť: „ Kto je aktívny senior.“
11. november 2019 - Súťaž “Čo s klimatickou krízou?”
Príroda sa dokáže vysporiadať s mnohým odpadom, ale už je ho tak veľa, že každý jeden z nás musí začať od seba, redukovať množstvo odpadu, recyklovať, triediť a myslieť ekologicky. V rámci súťaže "Čo s klimatickou krízou ?", ktorú organizujú Recyklohry sme na hodinách biológie so žiakmi prvých a druhých ročníkov diskutovali a hľadali riešenia, ako môžeme aj my prispieť k riešeniu tohto problému.
8. november 2019 - Prvá pomoc pre žiakov ZŠ
Žiačky II. DVS triedy študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra vysvetlili a názorne predviedli základy prvej pomoci žiakom 1.až 4.ročníka v ZŠ na Dubovej ulici v Bratislave. Ukážky boli zamerané na ošetrenie rán, popálenín, zlomenín, oživovanie a privolanie záchrannej služby.
24. október 2019 - Stolný tenis
Výber žiakov našej školy sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo na gymnáziu A. Einsteina v Bratislave. Získali sme zaujímavé 5. miesto v kategórii chlapcov aj dievčat...
20. október 2019 - „Už sme na odbornej stáži!“
10 našich žiačok je na odbornej stáži vo Fakultní nemocnici Brno, Česká republika, ktorá sa začala 07. 10. 2019 a končí 25. 10. 2019. Žiačky sa stali súčasťou zdravotníckeho tímu na vybraných klinikách – Neurologická klinika, Neurochirurgická klinika, Interní kardiologická klinika, Chirurgická klinika a Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství.
16. október 2019 - Župné školy v Malackách
Záhorie je kantonálne najväčšou lokalitou pri Bratislave. Žije v nej veľa obyvateľstva, mnoho rodín s deťmi, ktoré sa orientujú vo svojom budúcom povolaní aj na zdravotníctvo. Mesto Malacky ponúklo na prezentáciu župných škôl BSK športovú halu Malina.
16. október 2019 - Deň záchrany života
Nákupné centrum Eurovea v Bratislave poskytlo priestor pre výučbu prvej pomoci žiakom základných a stredných škôl. Naši žiaci II. A a II. B zo študijného odboru zdravotnícky asistent sa zúčastnili uvedenej aktivity. Spolu s učiteľmi si mali možnosť vyskúšať trenažovanú prvú pomoc, orientovanú na deti i dospelých, podľa najmodernejších postupov využívaných v praxi.
Staršie udalosti a podujatia