szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Zadelenie tried - dni vyučovania v škole / praktické vyučovanie pre školský rok 2019/2020

Úradné hodiny počas letných prázdnin na SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava:

OZNAM pre žiakov dennej formy štúdia:

Nástup žiakov dennej formy štúdia do školy je dňa 02. septembra 2019 (pondelok) o 09.00 h.

OZNAM pre žiakov večernej formy štúdia - prvé ročníky

Nástup žiakov (prvé ročníky) večernej formy štúdia do školy je dňa 06. septembra 2019 (piatok) o 08.00 h s následným povinným poučením o BOZP a PO pre školský rok 2019/2020.

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020:

sa bude konať dňa 22. augusta 2019 o 8.00 h v budove školy. Prihlášky na štúdium spolu s požadovanými prílohami (overené vysvedčenie o ukončení stredoškolského štúdia) treba doručiť na adresu školy najneskôr do 31. júla 2019.

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020:

denná forma štúdia:

externá forma štúdia:

Prihlášky na štúdium spolu s požadovanými prílohami (uvedené na prihláškach) sa podávajú do 31. mája 2019.

Zo života školy

19. jún 2019 - Absolventi
Po absolvovaní maturitných skúšok v študijnom odbore zdravotnícky asistent (denná aj večerná forma štúdia) a záverečnej skúšky v učebnom odbore sanitár opustilo bránu školy 39 maturantov a 14 sanitárov, ktorí budú pracovať v rôznych zdravotníckych zariadeniach, prípadne pokračovať v štúdiu v rámci osobného rozvoja. Želáme im úspešný štart v ich pracovnom i osobnom smerovaní.
10. jún 2019 - Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom
Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra sa konalo na našej škole za prítomnosti riaditeľky školy Mgr. Evy Drobnej, triednej učiteľky PhDr. Renáty Puškárovej, učiteľov zainteresovaných na výučbe, ako aj rodičov a priateľov absolventov. Do praxe sme vyprevadili 22 zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať svoje služby tým, ktorí sú na ich pomoc odkázaní.
5. jún 2019 - Ocenenie úspešných žiakov Magistrátom hl. mesta SR Bratislava za rok 2018
Ocenenie úspešných žiakov Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava za rok 2018 v kategórii profesijná súťaž, voľný čas, zrealizoval Ing. arch. Matúš Vallo primátor hlavného mesta SR Bratislava. Z našej školy bola ocenená žiačka Darina Poláková (III. DVS) za aktívnu účasť a umiestnenie v súťaži Florence roka 2018 (4. miesto - prvá zo stredných zdravotníckych škôl SR) a získala ocenenie sestra s najväčším srdcom.
31. máj 2019 - Deň detí vo fitku!
BSK v rámci projektu „Deň detí vo fitku ! – Poď si na hoďku zacvičiť do fitka“ ponúkol žiakom v sprievode učiteľov zacvičiť si s profi trénermi na podporu fizična pre koncom školského roku.
28. máj 2019 - Rovinčanská kvapka krvi
Humánna aktivita „Rovinčanská kvapka krvi“ sa konala v dedine Rovinka – neďaleko Bratislavy. Naša škola v spolupráci s mobilnou jednotkou NTS v Bratislave už po 3-krát zúčastnila tohto vzácneho podujatia, ktoré prispelo k zviditeľneniu zainteresovaných subjektov a zatraktívneniu podujatia.
18. máj 2019 - Župná olympiáda
Sobota patrí k dňom oddychu, ale aj napriek tomu sa v Domove sociálnych služieb pre deti a v Rehabilitačnom stredisku ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava športovalo – konal sa 8. ročník Župnej olympiády seniorov o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
7. máj 2019 - Piknik učiteľov
Bratislavský samosprávny kraj so sídlom na Sabinovskej ulici v Bratislave je zriaďovateľom našej školy, ako aj iných stredných škôl. Ku školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prechováva úctu a pozitívny vzťah k práci učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl.
26. apríl 2019 - Deň Zeme
Žiaci a zamestnanci školy počas Dňa Zeme, ktorý sa konal na našej škole v náhradnom termíne - v piatok 26. apríla 2019 zveľaďovali okolie školy. Upravovali trávnaté plochy, výsadbu kvetov a kríkov, vyhrabávali lístie a zametali chodníky. Všetko ekologicky pripravili na transport odpadu podľa eko -kritérií.
25. apríl 2019 - VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky
Dňa 25. apríla 2019 sa konal na SZŠ v Šumperku (ČR) VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky - celorepublikové kolo s medzinárodnou účasťou. Žiačky II. ZA Miháliková Zuzana a Sollárová Kristína prezentovali našu školu s problematikou využitia inzulinovej pumpy v liečbe diabetes mellitus. Pripravovala ich PhDr. Lucia Lieskovská učiteľka odborných zdravotníckych predmetov. Pod jej úspešnou gesciou žiačky získali 2. miesto spomedzi 11 prezentácií stredných zdravotníckych škôl v Českej republlike.
11. apríl 2019 - VII. ročník celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent – SZŠ Banská Bystrica
Žiaci III. ZA Patrik Kováč a Budajová Mária reprezentovali školu na VII. ročníku celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent – SZŠ Banskej Bystrici. Prezentovali sa prednáškou Zdravá pečeň – preventívne opatrenia zamerané na ochranu pečene. Získali tak skúsenosť zo sprostredkovávania napísaného textu formou komentárov hovoreného slova k vizuálnym sleydom. Pripravovala ich PaedDr. Mária Mihálechová, PhD. učiteľka odborných zdravotníckych predmetov, ktorá ich na tejto aktivite aj sprevádzala.
Staršie udalosti a podujatia