szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Končíš základnú školu? Nevieš sa rozhodnúť kam ďalej? Máš možnosť. BSK organizuje projekt ŽUPNÁ ŠKOLA PRE TEBA a to nasledovne:

ŽUPNÁ ŠKOLA PRE TEBA – MALACKY
Športová hala MALINA
19.10.2018 (piatok) od 09:00 hod. – 17:30 hod.

Naša škola predstaví v týchto mestách svoje študijné odbory a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu vo výučbe odborného predmetu anatómia a fyziológia pomocou virtuálnej techniky VAUčebne. Budeme tam pre Vás

Pre viac info: BSK - Župné školy pre teba

Deň otvorených dverí

Zo života školy

[4. október 2018] – Čistička odpadkových vôd
V rámci predmetu chémia žiaci 1. ročníka ZA denného štúdia, absolvovali exkurziu v ČOV Petržalka, ktorá je druhou najväčšou v Bratislave. Na úvod boli lektormi informovaní o histórii a význame jej vzniku. Dozvedeli sa o rozsahu čistenia lokalít pravej strany brehu Dunaja...
[10. - 12. september 2018] – Kurz na ochranu života a zdravia
Súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov sú účelové kurzy, ktoré predstavujú integráciu vedomostí, zručností a postojov v praxi. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy.