szsba logo

Aktuality

PREŠKOLENIE ZDRAVOTNÍCKYCH ASISTENTOV
Spoločný zápis pre všetkých účastníkov preškolenia ZA sa bude konať dňa 22. januára 2018 o 8.00 h v učebni B3 – 43 v priestoroch SZŠ, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava. Na zápis je potrebné si doniesť doklad o dosiahnutom vzdelaní – maturitné vysvedčenie (originál aj kópiu originálu) a občiansky preukaz alebo pas (na overenie totožnosti). Účastník, ktorý sa nezúčastní zápisu, nebude zaradený do preškolenia.

Nevieš kam na strednú školu?
Príď dňa 19. januára 2018 v čase od 9.00 h do 17.00 h do obchodného centra Avion Bratislava na prezentáciu župných škôl Bratislavského samosprávneho kraja. Naša škola odprezentuje jednotlivé študijné odbory a modernizáciu vyučovacieho procesu pomocou prvkov virtuálnej reality 3D v predmete anatómia a fyziológia.
Srdečne pozývame všetkých deviatakov zo základných škôl a ich rodičov na túto aktivitu, pomocou ktorej získajú informácie o štúdiu na Strednej zdravotníckej škole Strečnianska 20, Bratislava.
Virtualna anatomicka ucebna Virtualna anatomicka ucebna

Zo života školy

[5. december 2017] – Imatrikulácia
Každoročne, v predvianočnom období, sa na našej škole koná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Vítame do radov zdravotníkov tých, ktorí sa rozhodli pre toto humánne povolanie – poslanie. Žiaci II. ZA pripravili zaujímavý kultúrny program pre žiakov I. ZA a I. DVS. Vtipom a umom naplnili úlohy, ktoré prváci bravúrne zvládli. Za odmenu dostali medaily ako cenu za rýchlu adaptáciu v našej škole.
[november 2017] – Dobrovoľníci
Žiačky II. ZA Mária Budajová, Dominika Hoffmanová, Zuzana Marciňáková, Patrícia Pivarčová a Kristína Sághyová sa stali dobrovoľnými opatrovateľmi seniorov v DSS na Mlynarovičovej ul. v Bratislave. Aktivity vyvíjajú vo svojom voľnom čase mimo vyučovania. Úspešne ich v tom podporuje a usmerňuje triedna učiteľka PaedDr. Mária Mihálechová, PHD.
[15. november 2017] – Prvá pomoc pre členov Čestnej stráže prezidenta SR
Naša škola spolupracuje s členmi Čestnej stráže prezidenta SR na spoločných aktivitách. Recipročne školíme členov Čestnej stráže prezidenta SR v prvej pomoci. Prvú pomoc im cyklicky sprostredkováva Mgr. Eva Kabinová učiteľka odborných predmetov, ktorá im ponúkne najnovšie informácie z oblasti prvej pomoci a súčasne ich s nimi aj precvičí v odbornej učebni prvej pomoci.
[14. november 2017] – Športujúce mesto - škola v pohybe „Chôdza prvý krok k pohybu“
Riaditeľ odboru školstva BSK Ing. Roman Csabay odovzdal našej škole šek (finančná odmena na nákup učebných pomôcok na TŠV) za aktívnu účasť na aktivite: Športujúce mesto - škola v pohybe „Chôdza prvý krok k pohybu“, ktorý prevzali Mgr. Eva Drobná – riaditeľka školy a Mgr. Anna Repková učiteľka TŠV.
[2. november 2017] – 23. ročník Silnej ruky stredoškolákov – Západoslovenská oblasť
Výber žiakov za školu zrealizovala Mgr. Anna Repková učiteľka telesnej a športovej výchovy. V kategórii chlapcov do 80 kg sa umiestnil na 3. mieste Boris Sljuka žiak II. ZA.
[27. - 29. október 2017] – Florence roka 2017

Do 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a stredných zdravotníckych škôl z vyšším odborným štúdiom v Slovenskej republike bolo registrovaných 162 účastníkov. Do TOP 20 finalistov súťaže Florence roka 2017 sa etablovala aj naša žiačka Nikola Hajtmánková (III. DVS), ktorá sa umiestnila na 8. mieste ako prvá v pozícii žiakov stredných zdravotníckych škôl na Slovensku. Súťažné finálové sústredenie pre 20 súťažiacich s vyhlásením víťazov sa konalo vo Vranove nad Topľou v dňoch od 27. do 29. októbra 2017. Všetkým dvadsiatim finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.