szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

POZVÁNKA pre výchovného poradcu ZŠ

Pozývame vás na prezentáciu študijného odboru praktická sestra, ktorý bude aktivovaný na našej škole od školského roku 2019/2020. Prezentácia je súčasťou Dňa otvorených dverí na SZŠ Strečnianska 20, Bratislava, ktorý sa bude konať dňa 14. novembra 2018 v priestoroch školy v čase od 10.00 – 15.00 h. Čas prezentácie za ktorú je zodpovedná PhDr. Eva Veselská, MPH – výchovný poradca je v čase od 10.00 – 11.00h.

Deň otvorených dverí

Zo života školy

[október 2018] – Florence roka
Ocenenie Sestra s najväčším srdcom získala Darina Poláková žiačka našej školy z III. DVS triedy v 3. ročníku súťaže Florence roka 2018. Umiestnila sa na 4. mieste ako prvá účastníčka nominovaná zo stredných zdravotníckych škôl SR.
[15. - 16. október 2018] – Odborná exkurzia v Prahe
Žiaci večerného štúdia triedy II. ZA 2r.sa zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe v hlavnom meste ČR. Navštívili Fakultnú nemocnicu v MOTOLE - urgentný príjem a nemocnicu IK+EM - diabetologické oddelenie a urgentný príjem.
[4. október 2018] – Čistička odpadkových vôd
V rámci predmetu chémia žiaci 1. ročníka ZA denného štúdia, absolvovali exkurziu v ČOV Petržalka, ktorá je druhou najväčšou v Bratislave. Na úvod boli lektormi informovaní o histórii a význame jej vzniku. Dozvedeli sa o rozsahu čistenia lokalít pravej strany brehu Dunaja...
[10. - 12. september 2018] – Kurz na ochranu života a zdravia
Súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov sú účelové kurzy, ktoré predstavujú integráciu vedomostí, zručností a postojov v praxi. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy.