szsba logo

Aktuality

Harmonogram ústnej maturitnej skúšky 2017

Anglický jazyk - ANJ

Nemecký jazyk - NEJ

Slovenský jazyk a literatúra - SJL

Teoretická časť odbornej zložky - TČOZ II.ZA 2r.

Teoretická časť odbornej zložky - TČOZ III.ZZ

Teoretická časť odbornej zložky - TČOZ IV.ZA

VÝSLEDKY PRIJIMACÍCH SKÚŠOK - 2. termín [11.5.2017]

VÝSLEDKY PRIJIMACÍCH SKÚŠOK - 1. termín [9.5.2017]

Dňa 1. marca 2017 vstúpila do platnosti vyhláška o rozšírení kompetencií zdravotníckych asistentov – zvýšené kompetencie prispejú k z aktraktívneniu študijného odboru zdravotnícky asistent.

Zo života školy

[23. január 2017] – Prednáška k darcovstvu krvi
Zamestnankyňa NTS Bratislava Bc. Kristína Lizáková poučila našich žiakov o kritériách pre odber krvi v rámci prvodarcovstva a opakovaného darcovstva krvi . Pripravila ich tak k aktivite, ktorú zorganizuje spolu s našou školou 14. 02. 2017 ako Valentínsku kvapku krvi, ktorá je spojená s Dňom otvorených dverí na našej škole.
[20. január 2017] – Deň župných škôl v Avione
Bratislavský samosprávny kraj každoročne organizuje prezentáciu stredných škôl pre žiakov základných škôl ako informatórium pre ich rozhodovanie o budúcom povolaní. Uvedenej aktivity sa každoročne zúčastňuje aj naša škola v snahe získať žiakov pre štúdium do jednotlivých študijných odborov, ktorých absolventi neplnia rady nezamestnaných.

[23.12.2016 - 5.1.2017] – Vianočné prázdniny
Nech vianočným želaním a splneným snom je, aby lásku a žiarivý pocit vianočných sviatkov zažíval každý z nás po celý budúci rok. Z úprimného srdca želá

Mgr. Eva Drobná
riaditeľka školy

[22. december 2016] – Riaditeľské voľno pre žiakov Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná empaticky vníma potreby žiakov a deň pred Vianočnými prázdninami im udelila riaditeľské voľno, aby pocítili čarovnú atmosféru Vianoc...

[21. december 2016] – Študentské Vianoce Bohatý program na predvianočné aktivity mali žiaci našej školy spolu s triednymi učiteľkami, ktorí v uliciach Bratislavy vnímali čaro Vianoc...

[12. december 2016] – Múzeum židovskej kultúry Žiaci II. ZA s učiteľkami Mgr. Beatou Habánovou a Mgr. Silviou Pozsárovou absolvovali formou zážitkového učenia v rámci výchovy k ľudským právam návštevu stálej expozície Judaistiká s odborným výkladom v Múzeu židovskej kultúry na Židovskej ulici v Bratislave.

[7. december 2016] – Imatrikulácia žiakov
Do stavu študentského boli prijatí žiaci prvých ročníkov z tried I. A ZA, I. B ZA a I. DVS. Žiaci II. ZA a II. DVS im pripravili paletu prijímacích vstupov, ktorými sa etablovali medzi žiakov našej školy.
[2. december 2016] – Aká si krásna - motivačný koncert
Žiaci 1. – 4. roč. ZA – absolvovali motivačný koncert „Aká si krásna“ zameraný na environmentálnu problematiku, rasizmus, drogy a medziľudské vzťahy v Dome kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave v doprovode učiteľov Mgr. Moniky Peczovej, PaedDr. Márie Mihálechovej, PhD., Mgr. Moniky Gelenekyovej, PhDr. Eriky Hallonovej, Mgr. Beaty Habánovej a PhDr. Gabriely Pénzesovej.
[29. november 2016] – Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy
Do 5. ročníka celoslovenského projektu sa zapojilo 160 stredných škôl s počtom 9 313 žiakov. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek. Žiaci prvých až tretích ročníkov prispeli do tejto aktivity vlastnoručne vyrobenými záložkami.