szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Deň otvorených dverí - 8. február 2019

Kvalitné vzdelanie – isté zamestnanie poskytneme vzdelávaním na Strednej zdravotníckej škole, Strečnianska 20 v Bratislave.

Od školského roku 2019/2020 aktivujeme nový študijný odbor praktická sestra (5361 M, 5361 N). Študijný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

Informácie získate na Dni otvorených dverí, ktorý sa bude konať na našej škole 08. februára 2019 v čase od 08.00 – 16.00 h.

Zo života školy

7. december 2018 - Mikuláš u seniorov
Žiaci III. ZA triedy s triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Mihálechovou a Mgr. Alenou Sušilovou spríjemnili vianočný čas seniorom v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul. v Petržalke. Vlastnoručne upiekli a ozdobili medovníčky, s ktorých neskôr vytvorili malé balíčky pod vedením pani učiteľky PhDr. Lucie Lieskovskej.
5. december 2018 - Mikuláš v našej škole
Deň svätého Mikuláša v našej škole sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorú dotvárali súťaže o “najchutnejší koláčik” a “najkrajšiu vianočnú ikebanu”. Pri tvorbe ozdobných ikebán prejavili žiaci denného štúdia vzájomnú spoluprácu medzi sebou a dokázali koordinovane zužitkovať všetky svoje umelecké vlohy prejavené v konkrétnych produktoch, čoho výsledkom boli nádherné ikebany. Produkty žiakov boli ohodnotené a odmenené cenami, ktoré odovzdávala riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná.
4. december 2018 - Vianočná kapustnica pre učiteľov
Začal sa advent a v súvislosti s týmto obdobím pripravil Bratislavský samosprávny kraj pod vedením župana Mgr. Juraja Drobu „Vianočnú kapustnicu pre učiteľov“ všetkých škôl v pôsobnosti bratislavskej župy. Vyjadrujeme podporu županovej myšlienke, ktorá združuje školy a vytvára priestor pre spoznanie kolegov iných škôl ako aj predstaviteľov bratislavského samosprávneho kraja.
3. december 2018 - Adventná matematika
V adventnom čase – čase očakávania vianočných sviatkov na hodinách matematiky pod vedením učiteľky matematiky RNDr. Magdalény Hesskovej žiaci prvých ročníkov a druhého ročníka ZA zobrali do svojich šikovných rúk háčiky, a pripravili si čarovné chvíle háčkovaním vločiek. Rátali očká, háčkovali retiazky, krátke a dlhé stĺpiky, s ktorých vytvárali hviezdice zdobiace interiér školy.
29. november 2018 - Florbal dievčat
Zúčastnili sme sa okresného kola vo florbale dievčat, ktoré sa konalo v SOŠ technickej na Vranovskej ulici v Bratislave. V silnej konkurencii z dvanástich škôl sme sa vo svojej skupine umiestnili na 3. mieste, čo je motivujúci úspech. Športová atmosféra a hra v zmysle fair - play nás podnecujú k lepším výsledkom a k pravidelnému športovaniu.
28. november 2018 - Trh dobrovoľníctva
Trh dobrovoľníctva, ktorý sa konal dňa 28. novembra 2018 na našej škole ponúkol žiakom obraz o dobrovoľníckych aktivitách. Žiaci mali možnosť spoznať oblasti dobrovoľníctva v rámci aktivít, Červeného kríža, projektov sebaprezentácie, manuálnych pracovných činností formou pobytových možností v SR a v zahraničí. Aktivita bola úspešná, súdime tak zo zvýšeného záujmu našich žiakov o prezentované problematiky.
24. november 2018 - Stužková slávnosť
"Navždy sa zachová v pamäti stužková..." dňa 24.11.2018 sa uskutočnila stužková slávnosť VI.ZA triedy v hoteli Tatra. Po oficiálnej časti žiačok triedna učiteľka Gelenekyová spolu s krstnou mamou učiteľkou Mihálechovou ostužkovali žiačky. Potom nasledoval pestrý program žiačok a následne spoločná zábava, pri ktorej nechýbala radosť a veselosť žiačok, pedagógov, rodičov i pozvaných hostí. A tak 24. november sa stal jedným z dôležitých medzníkov študentského života našej školy.
21. november 2018 - Stolný tenis
Výber žiakov z I. A ZA, I. B ZA a II. ZA tried si bol zmerať sily so žiakmi petržalských škôl na Gymnáziu Alberta Einsteina, kde sa konalo Okresné kolo v stolnom tenise. Z dvanástich zúčastnených škôl sme sa umiestnili na 9. mieste. Získali sme nové hráčske skúsenosti v stolnom tenise. Zistili sme, čo musíme zlepšiť v rámci techniky hry, aby sme sa umiestnili na popredných miestach. Tešíme sa na ďalší turnaj v novom roku, na ktorom plánujeme byť lepší.
16. november 2018 - Imatrikulácie
Imatrikulácie v tomto školskom roku otvorila Mgr. Eva Drobná, riaditeľka školy, ktorá v úvode svojho prejavu privítala žiakov prvých ročníkov, prihovorila sa starším žiakom a súčasne zablahoželala žiačke III. DVS Darine Polákovej, ktorá dosiahla vysoké umiestnenie v súťaži Florence roka 2018.
16. november 2018 - Silná ruka - krajské kolo
SOŠ elektrotechnická na Rybničnej ulici v Bratislave zorganizovala súťaž pre žiakov stredných škôl „Silná ruka“ (západoslovenská oblasť), na ktorej sme sa zúčastnili a aj umiestnili: Natália Vlahyová – 6. miesto a Boris Sljuka – 5. miesto. Žiakov sprevádzala a podporovala učiteľka TŠV Mgr. Anna Repková. Minuloročné 2. miesto sa nám v silnej konkurencii nepodarilo obhájiť.
16. november 2018 - Chránime dažďovníkov
Naša škola sa zapojila do projektu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zameraný na vybudovanie príbytkov vtáctva na zrekonštruovaných budovách. Po rekonštrukcii a zateplení budovy našej školy ochranári umiestnili príbytky pre dažďovníkov na strechu budovy (viď foto). Záchranná akcia je podporovaná aj Európskou komisiou.
15. november 2018 - Deň dekubitov
Zaujímavý exkurz ponúkol Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave odbornej verejnosti a našim žiakom počas Dňa dekubitov. Edukátorky odprezentovali moderné postupy v prevencii a liečbe dekubitov. Ponúkli účastníkom nový pohľad na súčasné pomôcky pre ošetrovanie dekubitov a prevenciu.
14. november 2018 - Deň diabetikov na Magistráte hlavného mesta Bratislavy
Diabetes mellitus ako epidémia 21.storočia patrí medzi civilizačné choroby. Ľudia s diabetom majú v kalendári každoročne svoj deň 14. novembra. V tento deň Občianske združenie DIA Bratislava zrealizovalo pre nich aktivitu na Magistráte hlavného mesta Bratislavy. V rámci prevencie vzniku diabetu realizovali žiaci II. DVS triedy s ich triednou učiteľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. testovacie merania a radili obyvateľom Bratislavy ako postupovať pri zvýšenej hladine cukru v krvi. Sprievodnou aktivitou boli merania krvného tlaku a pulzu.
14. november 2018 - Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí v našej škole bol sprevádzaný zvýšeným záujmom žiakov základných škôl o štúdium v študijnom odbore praktická sestra, ktorý bude aktivovaný od školského roku 2019/2020. Uchádzači o štúdium mali možnosť nazrieť do interiéru školy a získať informácie o štúdiu od učiteľov a žiakov našej školy.
9. november 2018 - ZŠ Dubová
Žiaci denného štúdia II. ZA triedy pod vedením Mgr. Evy Kabinovej a Evy Zemanovičovej sa zúčastnili účelového cvičenia určeného pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ na Dubovej ulici v Bratislave. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické zručnosti žiakov pri riešení mimoriadnych udalostí. Žiaci sa oboznámili z fungovaním zložiek civilnej obrany, polície, hasičského zboru a popri tom sa učili poskytovať prvú pomoc v rámci zdravotnej prípravy.
Staršie udalosti a podujatia