szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

10. apríl 2019 (streda) o 17.00 h - Triede aktívy rady rodičov.

Nové študijné odbory od 1. septembra 2019

Školský rok 2019/2020 bude na našej škole zaujímavý pre žiakov základných škôl. Otvárame prvé ročníky nových študijných odborov v zdravotníckych povolaniach:

Zdravotnícke povolanie je celoživotným smerovaním a pracovným uspokojením. Podpor túto myšlienku a príď sa k nám vzdelávať na Strednú zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici 20 v Bratislave.

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 (denná forma štúdia pre žiakov 9. ročníka ZŠ)

Prihlášky na externé štúdium spolu s požadovanými prílohami (uvedené na prihláškach) sa podávajú do 30. mája 2019.

Kritéria na prijímacie skúšky budú zverejnené koncom mesiaca apríl 2019.

Zo života školy

22. marec 2019 - Svetový deň vody
Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to často neuvedomuje. Považuje ju za samozrejmosť a možno jej nevenuje až takú veľkú pozornosť, ako jej prináleží.
8. február 2019 - Deň otvorených dverí a Deň zdravia
Zdravotnícke povolanie je celoživotným smerovaním a pracovným uspokojením. Túto myšlienku podporili záujemcovia o štúdium na našej škole, ktorí prišli na Deň otvorených dverí. Školský rok 2019/2020 bude zaujímavý pre žiakov základných škôl. Otvárame prvé ročníky nových študijných odborov v zdravotníckych povolaniach: praktická sestra, masér, asistent výživy. Prah školy prekročili aj záujemcovia večerného štúdia praktická sestra, zdravotnícky záchranár, sanitár a vyššieho denného odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra.
30. január 2019 - Oceňovanie študentov BSK
Bratislavský samosprávny kraj ocenil 54 najlepších študentov župných stredných škôl za ich výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy. Z našej školy bol navrhnutý a ocenený žiak III. ZA Patrik Kováč. Ocenenie si prevzal osobne z rúk Mgr. Juraja Drobu, MBA župana BSK. Pri prevzatí ocenenia ho sprevádzala Mgr. Eva Drobná riaditeľka školy. K oceneniu blahoželajú žiaci a všetci zamestnanci školy.
7. december 2018 - Mikuláš u seniorov
Žiaci III. ZA triedy s triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Mihálechovou a Mgr. Alenou Sušilovou spríjemnili vianočný čas seniorom v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul. v Petržalke. Vlastnoručne upiekli a ozdobili medovníčky, s ktorých neskôr vytvorili malé balíčky pod vedením pani učiteľky PhDr. Lucie Lieskovskej.
5. december 2018 - Mikuláš v našej škole
Deň svätého Mikuláša v našej škole sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorú dotvárali súťaže o “najchutnejší koláčik” a “najkrajšiu vianočnú ikebanu”. Pri tvorbe ozdobných ikebán prejavili žiaci denného štúdia vzájomnú spoluprácu medzi sebou a dokázali koordinovane zužitkovať všetky svoje umelecké vlohy prejavené v konkrétnych produktoch, čoho výsledkom boli nádherné ikebany. Produkty žiakov boli ohodnotené a odmenené cenami, ktoré odovzdávala riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná.
4. december 2018 - Vianočná kapustnica pre učiteľov
Začal sa advent a v súvislosti s týmto obdobím pripravil Bratislavský samosprávny kraj pod vedením župana Mgr. Juraja Drobu „Vianočnú kapustnicu pre učiteľov“ všetkých škôl v pôsobnosti bratislavskej župy. Vyjadrujeme podporu županovej myšlienke, ktorá združuje školy a vytvára priestor pre spoznanie kolegov iných škôl ako aj predstaviteľov bratislavského samosprávneho kraja.
3. december 2018 - Adventná matematika
V adventnom čase – čase očakávania vianočných sviatkov na hodinách matematiky pod vedením učiteľky matematiky RNDr. Magdalény Hesskovej žiaci prvých ročníkov a druhého ročníka ZA zobrali do svojich šikovných rúk háčiky, a pripravili si čarovné chvíle háčkovaním vločiek. Rátali očká, háčkovali retiazky, krátke a dlhé stĺpiky, s ktorých vytvárali hviezdice zdobiace interiér školy.
29. november 2018 - Florbal dievčat
Zúčastnili sme sa okresného kola vo florbale dievčat, ktoré sa konalo v SOŠ technickej na Vranovskej ulici v Bratislave. V silnej konkurencii z dvanástich škôl sme sa vo svojej skupine umiestnili na 3. mieste, čo je motivujúci úspech. Športová atmosféra a hra v zmysle fair - play nás podnecujú k lepším výsledkom a k pravidelnému športovaniu.
28. november 2018 - Trh dobrovoľníctva
Trh dobrovoľníctva, ktorý sa konal dňa 28. novembra 2018 na našej škole ponúkol žiakom obraz o dobrovoľníckych aktivitách. Žiaci mali možnosť spoznať oblasti dobrovoľníctva v rámci aktivít, Červeného kríža, projektov sebaprezentácie, manuálnych pracovných činností formou pobytových možností v SR a v zahraničí. Aktivita bola úspešná, súdime tak zo zvýšeného záujmu našich žiakov o prezentované problematiky.
24. november 2018 - Stužková slávnosť
"Navždy sa zachová v pamäti stužková..." dňa 24.11.2018 sa uskutočnila stužková slávnosť VI.ZA triedy v hoteli Tatra. Po oficiálnej časti žiačok triedna učiteľka Gelenekyová spolu s krstnou mamou učiteľkou Mihálechovou ostužkovali žiačky. Potom nasledoval pestrý program žiačok a následne spoločná zábava, pri ktorej nechýbala radosť a veselosť žiačok, pedagógov, rodičov i pozvaných hostí. A tak 24. november sa stal jedným z dôležitých medzníkov študentského života našej školy.
Staršie udalosti a podujatia