szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Dňa 11. marca 2020 o 17.00 h sa budú konať triedne aktívy rady rodičov – účasť zákonných zástupcov žiakov denného štúdia je nutná z dôvodu voľby zástupcov rodičov do novej rady školy.

Kritériá na prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021. Študijné odbory masér, asistent výživy, praktická sestra – 4-ročné denné štúdium pre žiakov 9. ročníkov ZŠ..

Kritériá na prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021 pre študijné odbory diplomovaná všeobecná sestra (3-ročná denná forma štúdia), praktická sestra (2-ročná externá forma štúdia) a učebný odbor sanitár (1-ročná externá forma štúdia) budú zverejnené koncom mesiaca apríl 2020. Prihlášky na štúdium spolu s požadovanými prílohami treba doručiť do školy do 31. mája 2020.

Kritériá na prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021. Študijné odbory masér, asistent výživy, praktická sestra.

Zadelenie tried - dni vyučovania v škole / praktické vyučovanie pre školský rok 2019/2020

Zo života školy

6. december 2019 - Mikulášska párty
V piatok na Mikuláša sa uskutočnila na našej škole Mikulášska párty, ktorá bola obohatená kultúrnym programom našich nadaných žiakov. Žiaci denného štúdia sa zapojili do súťaže o "najkrajší vianočný veniec" a "najlepšie vianočné pečivo",. Svojimi výtvormi potešili všetkých prítomných nielen vizuálne, ale uspokojili najmä ich chuťové poháriky. V celej sále rozvoniaval vianočný punč s ovocím,  ktorý skvelo dopĺňal príjemnú atmosféru nášho dopoludnia.
1. december 2019 - Medzinárodný deň boja proti HIV/AIDS
V pondelok dňa 2. decembra 2019 sme si všetci na SZŠ pripomenuli Medzinárodný deň boja proti HIV/ AIDS. Vo vestibule školy boli inštalované postery s problematikou HIV/AIDS so symbolickými červenými stužkami a výstava kreatívnych návrhov plagátov so symbolom červenej stužky.
15. november 2019 - Silná ruka 2019
Výber žiakov našej školy spolu s učiteľkou telesnej a športovej výchovy sa zúčastnil 25. ročníka súťaže Silná ruka. Konkurencia bola veľká, zúčastnených bolo 88 súťažiacich zo západoslovenskej oblasti SR. Naši žiaci sa umiestnili na 3., 6. a 7. mieste. Prví šiesti postupujú do celoslovenského kola v Košiciach. Blahoželáme a držíme palce postupujúcim do vyššej súťaže.
13. november 2019 - Deň otvorených dverí
Brána školy sa otvorila žiakom základných škôl a ich zákonným zástupcom, aby mali možnosť nahliadnuť do študijných odborov, ktoré im škola ponúka v dennej forme štúdia. Najväčší záujem bol o študijný odbor praktická sestra, o ktorý prejavilo záujem 89 uchádzačov o štúdium, prevažne dievčat.
13. november 2019 - Meranie glykémie zamestnancom MU Petržalka
Žiaci III. DVS s triednou učiteľkou opakovane poskytovali svoje služby zamestnancom MÚ Petržalka v Bratislave, sídliaceho v Technopole. Merali im glykémiu, mali 200 odberov  a v rámci výchovy ku zdraviu ich edukovali, ako ovplyvniť hraničné hodnoty glykémie zmenou životosprávy – zvýšením fyzickej aktivity, znížením kalorickej hodnoty stravnej jednotky za deň a inými dostupnými metódami vhodnými pre homeostázu ľudského organizmu.
11. november 2019 - Sprievodná aktivita žiakov seniorom z Jednoty dôchodcov v Petržalke
Žiaci III. ZA merali tlak krvi seniorom pred výročnou schôdzou, čím prispeli k obohateniu jej programového spektra. Seniori boli vysokoaktívni, pozitívne pôsobiaci na svoje okolie ako aj na našich tretiakov. Aktivita priniesla obojstranne mnohé pozitíva. Seniori sa tešili z účasti našich žiakov a žiaci mali možnosť zhodnotiť: „ Kto je aktívny senior.“
11. november 2019 - Súťaž “Čo s klimatickou krízou?”
Príroda sa dokáže vysporiadať s mnohým odpadom, ale už je ho tak veľa, že každý jeden z nás musí začať od seba, redukovať množstvo odpadu, recyklovať, triediť a myslieť ekologicky. V rámci súťaže "Čo s klimatickou krízou ?", ktorú organizujú Recyklohry sme na hodinách biológie so žiakmi prvých a druhých ročníkov diskutovali a hľadali riešenia, ako môžeme aj my prispieť k riešeniu tohto problému.
8. november 2019 - Prvá pomoc pre žiakov ZŠ
Žiačky II. DVS triedy študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra vysvetlili a názorne predviedli základy prvej pomoci žiakom 1.až 4.ročníka v ZŠ na Dubovej ulici v Bratislave. Ukážky boli zamerané na ošetrenie rán, popálenín, zlomenín, oživovanie a privolanie záchrannej služby.
24. október 2019 - Stolný tenis
Výber žiakov našej školy sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo na gymnáziu A. Einsteina v Bratislave. Získali sme zaujímavé 5. miesto v kategórii chlapcov aj dievčat...
20. október 2019 - „Už sme na odbornej stáži!“
10 našich žiačok je na odbornej stáži vo Fakultní nemocnici Brno, Česká republika, ktorá sa začala 07. 10. 2019 a končí 25. 10. 2019. Žiačky sa stali súčasťou zdravotníckeho tímu na vybraných klinikách – Neurologická klinika, Neurochirurgická klinika, Interní kardiologická klinika, Chirurgická klinika a Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství.
Staršie udalosti a podujatia