szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zo života školy 2014/2015


Deň zdravia seniorov 28. apríla 2015.
III. ročník – Deň zdravia seniorov – poradenstvo k zdravému životnému štýlu – prevencia chorobnosti – podpora kvality života seniorov.


Deň Zeme 22. apríl 2015
Žiaci našej školy sa zapojili do celosvetovej aktivity Deň zeme. Zamerali sa na vyhrabávanie trávnatých plôch a zbieranie odpadu, kultiváciu kvetinových záhonov a presádzanie kvetov v interiéry školy.


Deň otvorených dverí 11. február 2015
11. február 2015 - Deň otvorených dverí – pre budúcich našich žiakov, spojený s humánnou aktivitou – odberom krvi dobrovoľných darcov, realizovaný mobilnou jednotkou NTS Bratislava.

Deň župných škôl v avione
Deň pred sviatkom svätého Mikuláša, dňa 5. decembra 2014 sa konala na našej škole imatrikulácia prvákov, ktorých sme prijímali do radov zdravotníkov. 1.JPG6.JPG8.JPG10.JPG9.JPG7.JPG3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG


Vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor
Celoslovensky_projekt_Zalozka_Vyhodnotenie_2014
Projekt_Zalozka_SS_Hodnotenie_A


Deň otvorených dverí 11. november 2014


Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR


Halloween na zdravotke

10.JPG6.JPG1.JPG8.JPGhalloween.png11.JPG9.JPG7.JPG4.JPG3.JPG12.JPG2.JPG5.JPG


Svetový deň srdca