szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zo života školy, 2015/2016

[14. apríl 2016] - Slávnostné ocenovanie ucitelov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja
Telom i dušou vzdelávatel, poradca, mnohokrát i rodic je status ucitela súcasnej spolocnosti. Cena tohto cloveka je na trhu práce nízka, no morálne vie naša spolocnost ocenit jeho kvality.

[13. apríl 2016] - Študentská konferencia z Klinickej propedeutiky - 3. rocník, Šumperk, Ceská republika
Študentská konferencia z klinickej propedeutiky sa konala na SZŠ Šumperk v Ceskej republike. Prihlásených bolo jedenást prezentácií autorov z jednotlivých SZŠ Olomouckého kraja a naša škola bola pozvaná ako jediná zo Slovenskej republiky.

[6. apríl 2016] - IV. Celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl - Banská Bystrica
Sútaž o najlepšiu odbornú prezentáciu na štvrtej celoslovenskej konferencii žiakov SZŠ SR s tematikou reprodukcné zdravie ženy, sa konala na SZŠ v Banskej Bystrici.Žiacka III. ZA Veronika Marecková pripravila prezentáciu na tému „Antikoncepcia“.

[5. apríl 2016] - Den zdravia seniorov
Aktivita školy „Den zdravia seniorov“ štvrtý - rocník mala úspech. Program bol profesionalizovaný vizuálnymi prvkami a konzultacným poradenstvom odborníkov z praxe...

[5. apríl 2016] - Den zeme - možnost odovzdat použité batérie a drobný elektroodpad
Dakujeme všetkým, ktorí pomohli zlepšit globálne podmienky na našej Zemi zberom elektroodpadu.

[22. marec 2016] - I. rocník regionálnej sútaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. rocníkov stredných zdravotníckych škôl SR, Trnava
V priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave sa uskutocnil I. rocník regionálnej sútaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. rocníkov stredných zdravotníckych škôl.

[20. marec 2016] - Svetový den ústneho zdravia
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila den 20. marec 2016 za Svetový den ústneho zdravia. Na našej škole sme zorganizovali dna 18. marca 2016 cielenú výchovu k ústnemu zdraviu.

[17.-18. február 2016] - Profesia days 2016
V priestoroch Výstaviska INCHEBA, Bratislava v dnoch 17. – 18. februára 2016 škola dostáva priestor na prezentáciu študijných odborov denného a externého štúdia vrátane vyššieho odborného štúdia a ucebný odbor...

[10. február 2016] - Den otvorených dverí
Záujemcovia o štúdium mali možnost nahliadnut do priestorov školy...

[22. január 2016] - Den Župných škôl v Avione
Bratislavský samosprávny kraj už po piaty raz organizoval podujatie Den župných škôl v Avione 2016. Naša škola odprezentovala študijné odbory zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra...

[21. december 2015] - Imatrikulácia
Svoj velký den prežívali naši prváci (zdravotnícky asistent, denné štúdium) v pondelok dna 21. decembra 2016. Od septembra sú žiakmi tejto školy, v uvedený den boli pocas slávnostnej imatrikulácie oficiálne prijatí do cechu žiakov - zdravotníkov.

[8. december 2015] - Prezentácia – Inštitút všeobecnej a urgentnej chirurgie – Ukrajina
Žiakom študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a ich ucitelom bola dna 8. decembra 2015 sprostredkovaná prezentácia Inštitútu všeobecnej a urgentnej chirurgie na Ukrajine.

[7. december 2015] - Mikuláš
Naša škola pravidelne organizuje Mikuláša pre klientov školiacich pracovísk. Tohto roku navštívili žiaci Stredisko sociálnych služieb v Bratislave na Mlynárovicovej ul. v Petržalke.

[1. december 2015] - Úloha sestier v spolocnosti - diskusné fórum
V prvom decembrovom týždni, kedy boli medializované aktuálne požiadavky sestier na zmenu ich odmenovania a sociálneho statusu v našej spolocnosti, sa konalo na našej škole diskusné fórum s úcastníkmi delegovaných inštitúcií.

[november 2015] - iBOBOR – informatická sútaž
V mesiaci november sa žiaci našej školy už 2 – krát zapojili do informatickej sútaže iBOBOR. Hlavným cielom sútaže je podporit záujem o informacné a komunikacné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Sútaž chce iniciovat v detoch využívanie IKT, posmelit ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri ucení sa.

[25. november 2015] - Odborná exkurzia v nemocnici AKH Vieden
Predvianocná Vieden láka každého vianocnými trhmi. Žiaci III. a IV. ZA mali možnost v tomto období dna 25. novembra 2015 navštívit predvianocnú Vieden za úcelom odbornej exkurzie do nemocnice AKH Vieden.

[27. november 2015] - Stužková
Stužková slávnost žiakov IV. ZA sa konala 27. novembra 2015 v hoteli Echo v Bratislava.

[13. november 2015] - Písali o nás
Pochvala budúcim zdravotníkom.

[10. november 2015] - Den otvorených dverí
Záujemcovia o štúdium mali možnost dna 10. novembra 2015 nahliadnut do priestorov školy.

[5. november 2015] - Úcelové cvicenie
Úcelové cvicenie na OŽaZ žiakov I. A, B ZA a II. A, B ZA sa konalo dna 5. novembra 2015 v lokalite Koliba v  Bratislave. Pedagogický dozor zabezpecovali Mgr. Anna Repková, Mgr. Milan Tóth, Mgr. Radoslav Bodjan a PhDr. Martina Solárová, ktorí usmernovali žiakov pocas turistiky.

[31. október 2015] - Halloween na zdravotke
Halloween na zdravotke - piaty rocník sútaže sa konal na našej škole dna 26. novembra 2016.

[28. septembra 2015] My v rozhlase
Prvá cast v Príbehov na týžden, na tému Zdravotné sestry

[25. septembra 2015] - Den Srdca
Každorocne v mesiaci september organizuje RÚVZ na Slovensku Den srdca.

[19. septembra 2015] - Piknik
Kaspian je nezisková organizácia, obcianske združenie mladých ludí, ktorí sa zaoberajú volnocasovými aktivitami pre deti a  mládež vo veku od 7 do 20 rokov.

[12. septembra 2015] - SCOOT JAM
Scoot Jam, alebo sútaž mladých jazdcov na kolobežkách sa uskutocnila  12. septembra 2015 v Petržalskom skateparku na Markovej ulici pod zastrešením obcianskeho združenia KASPIAN, ktoré s mládežou v Petržalke pracuje už osemnást rokov.

[10. september 2015] - Tancujeme ako vieme
Bratislavský samosprávny kraj pozval školy zúcastnit sa projektu avizovaného v rámci Európskeho týždna športu pod názvom „Zapoj sa a vyhraj športové pomôcky pre svoju školu“ s možnostou vyhrat pre školu poukážky na nákup športových pomôcok.

[9.-11. septembra 2015] - Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ZA
Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ZA sa konal v dnoch 9. – 11. septembra 2015 na území mesta Bratislavy.

[9. september 2015] - Pre Teba len kvapka, pre niekoho život!
Obec Rovinka v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov  Rovinka a Národnou transfúznou stanicou SR Bratislava pri  príležitosti 780. výrocia obce Rovinka organizovali „ Rovincanskú kvapku krvi“.

[25. august 2015] - Župná olympiáda seniorov
Záujem o šport a športový entuziazmus nie je vlastný len mladej generácii. Seniori sa okrem výchovy vnúcat, cítania a posedávania doma venujú aj športu. „Športovci - seniori“ sa dna 25.augusta 2015 stretli na piatom rocníku Župnej olympiády seniorov, ktorá sa konala v areáli DSS Rosa pod tútorstvom BSK.