szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň Srdca

den srdca

Každoročne v mesiaci september organizuje RÚVZ na Slovensku Deň srdca. Tejto aktivity sa zúčastnili aj žiaci I. a II. DVS s triednymi učiteľkami PhDr. Veronikou Bebjakovou a Mgr. Zlaticou Tongelovou. Obyvateľom a návštevníkom mesta Bratislavy merali tlak krvi, cukor krvi a stanovovali BMI meraním telesného tuku. Spolupracovali s nimi dobrovoľníci z Červeného kríža v Bratislave, ktorí predviedli širokej verejnosti ukážky prvej pomoci a odpovedali na zvedavé otázky.