szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Imatrikulácia

Svoj veľký deň prežívali naši prváci (zdravotnícky asistent, denné štúdium) v pondelok dňa 21. decembra 2016. Od septembra sú žiakmi tejto školy, v uvedený deň boli počas slávnostnej imatrikulácie oficiálne prijatí do cechu žiakov - zdravotníkov. Prihovorila sa im riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná, ktorá ich privítala v radoch zdravotníkov a zaželala im veľa úspechov v ich študijnom zámere. Druháci si pre prvákov pripravili program - rôzne zaujímavé disciplíny, ktoré museli absolvovať, pričom sa všetci dobre bavili. Prváci zvládli svoj imatrikulačný deň výborne a domov odchádzali obohatení o príjemné zážitky.