szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Študentská konferencia z Klinickej propedeutiky - 3. ročník, Šumperk, Česká republika

Študentská konferencia z klinickej propedeutiky sa konala na SZŠ Šumperk v Českej republike. Prihlásených bolo jedenásť prezentácií autorov z jednotlivých SZŠ Olomouckého kraja a naša škola bola pozvaná ako jediná zo Slovenskej republiky. Prihlásili sme prezentáciu „ Poruchy močenia u detí a trendy liečby“ autorov Dominiky Brtáňovej a Richarda Oriešku, žiakov III. ZA triedy. Odbornosť garantovali učiteľky odborných predmetov PhDr. Lucia Lieskovská a PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktoré žiakov na uvedenej aktivite aj sprevádzali. Prezentovala Dominika Brtáňová, technickú stránku prezentácie realizoval Richard Orieška. Prezentácia autorov na konferencii s medzinárodnou účasťou sa po posúdení odbornou porotou umiestnila na úspešnom štvrtom mieste.