szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

IV. Celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl - Banská Bystrica

Súťaž o najlepšiu odbornú prezentáciu na štvrtej celoslovenskej konferencii žiakov SZŠ SR s tematikou reprodukčné zdravie ženy, sa konala na SZŠ v Banskej Bystrici. Žiačka III. ZA Veronika Marečková pripravila prezentáciu na tému „Antikoncepcia“. Odbornými garantmi boli PhDr. Lucia Lieskovská učiteľka odborných predmetov SZŠ Strečnianska 20, 850 07 Bratislava a MUDr. Radmila Sládičeková, MPH RADMA GYN s.r.o. - Gynekologická ambulancia , Strečnianska 13, 85105 Bratislava. Žiačku sprevádzal spolužiak Lukáš Marek, ktorý zabezpečoval technickú stránku prezentácie. Pedagogický sprievod realizovali učiteľky PhDr. Lucia Lieskovská a Mgr. Silvia Pozsárová. V celkovom hodnotení zo šestnástich zúčastnených SZŠ SR sa Veronika Marečková so svojou prezentáciou umiestnila na vzácnom druhom mieste.