szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Piknik

Kaspian je nezisková organizácia, občianske združenie mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre deti a mládež vo veku od 7 do 20 rokov. Sídli v Bratislave v mestskej časti Petržalka na Ambroseho ulici. Účasť v klube je bezplatná a návštevníci sa môžu zabaviť formou hry. Dňa 19.  septembra 2015 toto združenie organizovalo podujatie s názvom Piknik. Spomedzi žiakov našej školy sa tejto aktivity dobrovoľne zúčastnili žiačka III. DVS triedy Iveta Milová s triednou učiteľkou PhDr. Annou Faborovou. Zabezpečovali poskytovanie prvej pomoci účastníkom Piknioku.

Písali nám:
Dobrý deň pani riaditeľka Mgr. Eva Drobná,

chcem veľmi poďakovať za iniciatívu a podporu pani Faborovej a niekoľkým študentom vašej školy, ktorí prišli podporiť naše aktivity s deťmi a mládežou ako zdravotníci v sobotu 12. septembra 2015 v skateparku a nasledujúcu sobotu 19. septembra 2015 na podujatí pre rodiny s deťmi. Veľmi si ceníme prístup pani Faborovej a mladých študentov a po veľmi dobrej skúsenosti premýšľame nad ďalšími drobnými projektami, do ktorých by sme vás radi pozvali. Išlo by o podobnú zdravotnícku výpomoc pri aktivitách nášho združenia, alebo krátke osvetové prednášky o prvej pomoci od vašich študentov priamo deťom a mladým v skateparku. V prípade, že prejavíte záujem, mohli by sme tieto aktivity naplánovať a pohovoriť o spolupráci konkrétnejšie.

S pozdravom za KASPIAN

Martin Simon
sociálny pracovník