szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Písali o nás

Pochvala budúcim zdravotníkom

Aj takto verejne chcem pochváliť výnimočnú strednú v Petržalke. Je ňou Stredná zdravotnícka škola sídlaca na Strečnianskej ulici 20. Pochvalu si škola zaslúži za výnimočné aktivity, veď aj v tomto roku opätovne odborne pripravila Deň zdravia pre seniorov, ktorí ho oceňujú a ďakujju zaň. Už aj predtým šudenti a pedagogovia tejto školy zorganizovali Deň zdravia, vydávajú školská časopis s výstižným názvom Kyslík a zapájajú sa do humanitných aktivít, akými sú Svetový deň srdca, Deň narcisov a pod. Žiaci vykonávajú terénnu prezentáciu prvej pomoci. Ako členka SČK mám aj osobné skúsennosti ako kvalifikovane a so zanietením organizujú odber krvi mobilnou jednotkou NTS vpriestoroch školy. Som presvedčená, že takáto škola si zaslúži, aby o nej Petržalčania vedeli. Veľké ďakujem manažmentu školy a jej zanieteným žiakom.
Eva Weissová