szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

SCOOT JAM

Scoot Jam, alebo súťaž mladých jazdcov na kolobežkách sa uskutočnila  12. septembra 2015 v Petržalskom skateparku na Markovej ulici pod zastrešením občianskeho združenia KASPIAN, ktoré s mládežou v Petržalke pracuje už osemnásť rokov. Na tejto aktivite mladých a pre mladých mali možnosť participovať aj žiaci III. DVS triedy  pod vedením triednej učiteľky PhDr. Anny Faborovej, a tak ukázať priamo v praxi poznatky z oblasti poskytovania prvej pomoci.