szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

I. ročník regionálnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. ročníkov stredných zdravotníckych škôl SR, Trnava

V priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave sa uskutočnil I. ročník regionálnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Zúčastnili sa stredné zdravotnícke školy od Bratislavy až po Banskú Bystricu. Súťažných družstiev bolo desať, vrátane domáceho. Súťažiace družstvo tvorili traja žiaci z nominovaných škôl. Súťaž pozostávala z vedomostného testu a rôznych modelových situácií na piatich stanovištiach: hromadné nešťastie, športový úraz, autonehoda, kardiopulmonálna resuscitácia a bitka v krčme. Na každom stanovišti boli traja odborní porotcovia, jeden zdravotnícky záchranár a dvaja učitelia prvej pomoci. Porotcovia hodnotili správnosť postupu, komunikáciu s pacientom, komunikáciu a organizáciu medzi členmi družstva a iné praktické zručnosti a vedomosti súťažiacich. Družstvo našej školy – výber žiakov - Barbora Nagyová (II. A ZA), Jakub Janák (II. A. ZA) a Jakub Mareš (III. ZA) sa umiestnilo na šiestom mieste. Odborným garantom prípravy žiakov bola PhDr. Anna Faborová učiteľka odborných predmetov. Po súťaži nasledovala prehliadka budovy školy ale aj prehliadka záchranárskej a hasičskej techniky. Žiaci i učitelia mali možnosť spoznať kolegov z iných zúčastnených škôl. Akcia bola pre žiakov a učiteľov novou a príjemnou skúsenosťou, z ktorej si odniesli mnoho cenných poznatkov.