szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Prezentácia – Inštitút všeobecnej a urgentnej chirurgie – Ukrajina

Žiakom študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a ich učiteľom bola dňa 8. decembra 2015 sprostredkovaná prezentácia Inštitútu všeobecnej a urgentnej chirurgie na Ukrajine. Prezentáciu komentoval Peter Zamiatin profesor Národnej lekárskej univerzity v Charkove a expert pre koordináciu medzinárodných projektov s asistentkou Nadyiou Dubrovinou, ktorá prezentáciu a hovorené slovo súbežne tlmočila do slovenského jazyka. Cieľom prezentácie bola virtuálna exkurzia do Inštitútu všeobecnej a urgentnej chirurgie, kde jednotlivé vstupy prezentovali top manažment inštitútu a prácu lekárov špecializovaných oddelení i sestier pri ošetrovaní pacientov. Na záver prezentácie bola naprojektovaná diskusiu, ktorú moderovala PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH zástupkyňa riaditeľky. Tlmočenie zabezpečovali učiteľky s aprobáciu ruského a anglického jazyka Mgr. Beata Habánová a PhDr. Erika Hallonová.