szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň narcisov

19. apríl 2017

Žiaci II. ZA, III. A. ZA a III. B ZA s učiteľkou Mgr. Silviou Pozsárovou zrealizovali na území mesta Bratislavy v spolupráci s Ligou proti rakovine aktivitu národného charakteru na podporu prevencie a liečby nádorových ochorení. Tento rok sa iba v Bratislave vyzbieralo krásnych 170.380,16 eur a naša škola sa o tento výsledok „pričinila“ sumou 2002,89 eur. Vďaka patrí predovšetkým žiakom tretieho ročníka a nemenej aj niekoľkým zástupcom z triedy II.ZA. Boli ochotní napriek nepriazni počasia obetovať svoj čas a energiu pre dobrú vec.