szsba logo

Deň Zeme

5. máj 2017

Ako si chrániť našu Zem sme sa učili pod tútorstvom žiakov II. DVS, ktorí v spolupráci s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou pripravili program revitalizácie okolia našej školy. Zapojili sa žiaci, učitelia aj nepedagogickí zamestnanci školy. Všetci sme priložili ruky k dielu a efekt sa dostavil.