szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň otvorených dverí

14. november 2016

Každoročne naša škola organizuje pre žiakov základných a stredných škôl prezentáciu študijných odborov, ktoré môžu navštevovať a pripravovať sa tak, na svoje budúce povolanie v zdravotníckom smerovaní. Súčasťou prezentácie je aj prehliadka školy a ošetrovateľské aktivity žiakov ako je meranie glykémie, tlaku krvi a ukážky prvej pomoci. Žiaci I. DVS s triednou učiteľkou PhDr. Renátou Puškárovou a vedúce predmetových komisií prispeli svojou kreativitou k plynulej prezentácii školy.