szsba logo

Imatrikulácia žiakov

7. december 2016

Do stavu študentského boli prijatí žiaci prvých ročníkov z tried I. A ZA, I. B ZA a I. DVS. Žiaci II. ZA a II. DVS im pripravili paletu prijímacích vstupov, ktorými sa etablovali medzi žiakov našej školy.

006.JPG003.JPG005.JPG002.JPG