szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Prezentácia prvej pomoci pre vojakov Čestnej stráže prezidenta SR

18. október 2016

Na požiadanie plk. Ing. Miroslava Ištvána veliteľa vojakov Čestnej stráže prezidenta SR boli Mgr. Eva Kabinová učiteľka odborných predmetov, Eva Zemanovičová asistentka a zástupkyňa riaditeľky PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH prezentovať ukážky prvej pomoci vojakom, poskytujúcim svoje služby prezidentovi SR.