szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Slovenská pedagogická knižnica

16. september 2016

Exkurzia žiakov III. DVS do novozriadených priestorov centra vzdelanosti v blízkosti školy na Halovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Petržalka bola hodnotnou aktivitou. Žiaci mali možnosť prihlásiť sa za členov knižnice a oboznámiť sa s výpožičným systémom ponúkaných komodít. Sprevádzali ich učiteľky Mgr. Zlatica Tongelová, Mgr. Alena Sušilová a PhDr. Oľga Füleová.