szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Účelové cvičenie na Ochranu života a zdravia

29. máj 2017

Žiaci I. A, I. B a II. ZA absolvovali druhé a štvrté účelové cvičenie, ktorého program pripravila učiteľka telesnej a športovej výchovy Mgr. Anna Repková. V jednotlivých aktivitách uplatnili branné prvky a vedomosti z jednotlivých odborných predmetov, ako aj svoju fyzickú zdatnosť. Sprevádzali ich triedne učiteľky PaedDr. Mária Mihálechová, PhD., a Mgr. Monika Peczová.