szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Vodárenské múzeum Sihoť

16. máj 2017

V rámci inovatívnych metód a foriem výučby v chémii, žiaci I. A a I. B ZA absolvovali exkurziu s učiteľmi RNDr. Silviou Moravčíkovou a Mgr. Marekom Kramárom, PhD., kde získali obraz o zdrojoch pitnej vody na území mesta Bratislavy.