szsba logo

Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy

29. november 2016

Do 5. ročníka celoslovenského projektu sa zapojilo 160 stredných škôl s počtom 9 313 žiakov. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek. Žiaci prvých až tretích ročníkov prispeli do tejto aktivity vlastnoručne vyrobenými záložkami. Prejavili tak svoju fantáziu, kreativitu a zručnosť. Najviac ich povzbudil do tvorivosti fakt, že záložky poputujú do družobnej školy a tie, ktoré dostaneme my, zas poputujú do nemocníc ako malý darček pacientom.

zalozka.jpg