szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Múzeum židovskej kultúry

12. december 2016

Žiaci II. ZA s učiteľkami Mgr. Beatou Habánovou a Mgr. Silviou Pozsárovou absolvovali formou zážitkového učenia v rámci výchovy k ľudským právam návštevu stálej expozície Judaistiká s odborným výkladom v Múzeu židovskej kultúry na Židovskej ulici v Bratislave.