szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

SLOVMEDICA a NON-HANDICAP 2016

6.-8. október 2016

Komplexné výstavné podujatie v oblasti zdravotníctva na Slovensku navštívili naši žiaci a učitelia za účelom aktualizovania si vedomostí a získania uceleného prehľadu o nových zdravotníckych technológiách, prístrojoch a pomôckach pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.