szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň zdravia

21. február 2018

Sprievodnými aktivitami Dňa zdravia boli plánovaný odber krvi darcom mobilnou jednotkou NTS Bratislava, workshop študentov LFUK Bratislava s problematikou prevencie znamienok kože a prezentácie zahraničnej lektorky Mgr. Viery Gulovej s ponukou zahraničnej praxe pre nemecky hovoriacich žiakov.

Ďakujeme všetkým 30 zúčastneným jedincom na odbere krvi, z ktorých 23 bolo odindikovaných k darcovstvu krvi. Súčasne ďakujeme študentom 3-ročníka všeobecného lekárstva LFUK Bratislava za aktivitu ktorou obohatili Deň zdravia a Deň otvorených dverí na našej škole. Poďakovanie patrí aj zahraničnej lektorke ošetrovateľstva za prezentáciu o možnostiach prázdninovej praxe našich študentov v Rakúsku.