szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň otvorených dverí

10. október 2017

Škola zorganizovala pre žiakov základných a stredných škôl informačný vstup o študijných odboroch aktivovaných na škole. Umožnila záujemcom o štúdium prezrieť si interiér školy a získať potrebné informácie k voľbe budúceho zdravotníckeho povolania. Terénny nábor žiakov realizuje škola prostredníctvom výchovnej poradkyne v lokalitách okolia mesta Bratislavy a v mestskej časti Petržalka. Súčasne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 21. februára 2018.