szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Exkurzia v Čističke odpadových vôd Bratislava Petržalka (ČOV)

26. september 2017

Žiaci 1. ZA triedy absolvovali exkurziu v Čističke odpadových vôd v Petržalke, patriacej pod Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Žiaci mali možnosť vidieť spôsob čistenia odpadových vôd z Petržalky, Jaroviec, Rusoviec, Čunova a piatich rakúskych pohraničných obcí. Spôsob čistenia sa uskutočňuje 3 spôsobmi: mechanicky, chemicky a biologicky. ČOV bola uvedená do prevádzky v 90. rokoch. Vstupom Slovenska do EÚ (podľa európskych noriem), bola v rokoch 2013 – 2015 uskutočnená rekonštrukcia. Pre žiakov bolo možno prekvapením to, že okrem vyčistenej vody, ktorá sa vypúšťa do Dunaja sa spracovaním oddelených zložiek získava humus, plyn a elektrická energia.