szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Otvorenie školského roku 2017/2018

4. september 2017

Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná privítala žiakov a zamestnancov školy v novom školskom roku 2017/2018. Žiakom predstavila manažment školy a učiteľov odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Vo svojom príhovore zdôraznila význam zdravotníckeho povolania, jeho náročnosť a perspektívu po zvýšení kompetencií u zdravotníckeho asistenta. Súčasne poukázala na možnosť prideľovania motivačného štipendia pre žiakov vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. V závere popriala všetkým prítomným úspešný školský rok 2017/2018.