szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Uvítali sme siedmakov

22. jún 2018

Možnosť spestriť si vyučovanie biológie človeka uvítali siedmaci zo ZŠ Sv. rodiny na Gercenovej ul. v Bratislave. Našu ponuku prijali v období konca klasifikačného obdobia a svoje vedomosti si overili v našej VAUčebni. Prišli žiaci so svojimi učiteľkami a sledovali anatómiu človeka nezvyčajným spôsobom formou 3D reality. Hravými aktivitami im to priblížili učiteľky odborných predmetov PhDr. Anna Faborová a PhDr. Iveta Valentová, PhD.