szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Archív 2018/2019

19. jún 2019 - Absolventi
Po absolvovaní maturitných skúšok v študijnom odbore zdravotnícky asistent (denná aj večerná forma štúdia) a záverečnej skúšky v učebnom odbore sanitár opustilo bránu školy 39 maturantov a 14 sanitárov, ktorí budú pracovať v rôznych zdravotníckych zariadeniach, prípadne pokračovať v štúdiu v rámci osobného rozvoja. Želáme im úspešný štart v ich pracovnom i osobnom smerovaní.
10. jún 2019 - Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom
Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra sa konalo na našej škole za prítomnosti riaditeľky školy Mgr. Evy Drobnej, triednej učiteľky PhDr. Renáty Puškárovej, učiteľov zainteresovaných na výučbe, ako aj rodičov a priateľov absolventov. Do praxe sme vyprevadili 22 zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať svoje služby tým, ktorí sú na ich pomoc odkázaní.
5. jún 2019 - Ocenenie úspešných žiakov Magistrátom hl. mesta SR Bratislava za rok 2018
Ocenenie úspešných žiakov Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava za rok 2018 v kategórii profesijná súťaž, voľný čas, zrealizoval Ing. arch. Matúš Vallo primátor hlavného mesta SR Bratislava. Z našej školy bola ocenená žiačka Darina Poláková (III. DVS) za aktívnu účasť a umiestnenie v súťaži Florence roka 2018 (4. miesto - prvá zo stredných zdravotníckych škôl SR) a získala ocenenie sestra s najväčším srdcom.
31. máj 2019 - Deň detí vo fitku!
BSK v rámci projektu „Deň detí vo fitku ! – Poď si na hoďku zacvičiť do fitka“ ponúkol žiakom v sprievode učiteľov zacvičiť si s profi trénermi na podporu fizična pre koncom školského roku.
28. máj 2019 - Rovinčanská kvapka krvi
Humánna aktivita „Rovinčanská kvapka krvi“ sa konala v dedine Rovinka – neďaleko Bratislavy. Naša škola v spolupráci s mobilnou jednotkou NTS v Bratislave už po 3-krát zúčastnila tohto vzácneho podujatia, ktoré prispelo k zviditeľneniu zainteresovaných subjektov a zatraktívneniu podujatia.
18. máj 2019 - Župná olympiáda
Sobota patrí k dňom oddychu, ale aj napriek tomu sa v Domove sociálnych služieb pre deti a v Rehabilitačnom stredisku ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava športovalo – konal sa 8. ročník Župnej olympiády seniorov o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
7. máj 2019 - Piknik učiteľov
Bratislavský samosprávny kraj so sídlom na Sabinovskej ulici v Bratislave je zriaďovateľom našej školy, ako aj iných stredných škôl. Ku školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prechováva úctu a pozitívny vzťah k práci učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl.
26. apríl 2019 - Deň Zeme
Žiaci a zamestnanci školy počas Dňa Zeme, ktorý sa konal na našej škole v náhradnom termíne - v piatok 26. apríla 2019 zveľaďovali okolie školy. Upravovali trávnaté plochy, výsadbu kvetov a kríkov, vyhrabávali lístie a zametali chodníky. Všetko ekologicky pripravili na transport odpadu podľa eko -kritérií.
25. apríl 2019 - VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky
Dňa 25. apríla 2019 sa konal na SZŠ v Šumperku (ČR) VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky - celorepublikové kolo s medzinárodnou účasťou. Žiačky II. ZA Miháliková Zuzana a Sollárová Kristína prezentovali našu školu s problematikou využitia inzulinovej pumpy v liečbe diabetes mellitus. Pripravovala ich PhDr. Lucia Lieskovská učiteľka odborných zdravotníckych predmetov. Pod jej úspešnou gesciou žiačky získali 2. miesto spomedzi 11 prezentácií stredných zdravotníckych škôl v Českej republlike.
11. apríl 2019 - VII. ročník celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent – SZŠ Banská Bystrica
Žiaci III. ZA Patrik Kováč a Budajová Mária reprezentovali školu na VII. ročníku celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent – SZŠ Banskej Bystrici. Prezentovali sa prednáškou Zdravá pečeň – preventívne opatrenia zamerané na ochranu pečene. Získali tak skúsenosť zo sprostredkovávania napísaného textu formou komentárov hovoreného slova k vizuálnym sleydom. Pripravovala ich PaedDr. Mária Mihálechová, PhD. učiteľka odborných zdravotníckych predmetov, ktorá ich na tejto aktivite aj sprevádzala.
10. apríl 2019 - Športový deň na SZŠ
Streda bola daždivým dňom, ale na našej škole sa športovalo v siedmych disciplínach - bedminton, skákanie na švihadle, hod plnou loptou na cieľ, frisbee, štafetový beh, vybíjaná a jogová pozícia strom zameraná na koncentráciu. Žiaci aj učitelia si užívali prijemnú športovú atmosféru, ktorá umocnila vzťahy medzi žiakmi, triedami a učiteľmi.
4. apríl 2019 - Regionálne kolo súťaže - Poskytovanie prvej pomoci v SZŠ sv. Vincenta De Paul Topoľčany
Žiaci III. ZA Patrik Kováč, Terézia Blahovská a Rebeka Puškárová reprezentovali školu na IV. ročníku regionálneho kola súťaže - Poskytovanie prvej pomoci v SZŠ sv. Vincenta De Paul v Topoľčanoch.
27. marec 2019 - Okresné kolo v hádzanej
BSK organizoval okresné kolo v hádzanej žiakov stredných škôl Bratislava V. na Spojenej škole Svätej Rodiny, Gercenova, Bratislava. Z našej školy sa zúčastnil výber žiačok prvých ročníkov študijného odboru zdravotnícky asistent (Gerhátová Simona, Hlúbiková Veronika, Ružeková Romana, Janáčová Laura, Kolláthová Dorota, Meyerová Viktória a Kmeťová Linda) pod vedením učiteľky TŠV Mgr. Anny Repkovej.
22. marec 2019 - Svetový deň vody
Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to často neuvedomuje. Považuje ju za samozrejmosť a možno jej nevenuje až takú veľkú pozornosť, ako jej prináleží.
6. marec 2019 - Incheba Expo Bratislava - Profesia days
Úžasnú atmosféru zažili žiaci a zamestnanci našej školy, ktorí sa zúčastnili 10. ročníka festivalu príležitostí Profesia days Bratislava. Festival trval dva dni, prezentovalo sa 198 firiem vrátane našej školy a navštívilo ho cca 17 000 návštevníkov.
19. február 2019 - Zelený certifikát
Pomáhame chrániť životné prostredie – ekologickú separáciu elektroodpadu v rámci ekologickej recyklácie realizujú žiaci, učitelia a zamestnanci našej školy, čím prispievajú k skvalitneniu životného prostredia a formujú tak myslenie a následné konanie laickej verejnosti.
8. február 2019 - Deň otvorených dverí a Deň zdravia
Zdravotnícke povolanie je celoživotným smerovaním a pracovným uspokojením. Túto myšlienku podporili záujemcovia o štúdium na našej škole, ktorí prišli na Deň otvorených dverí. Školský rok 2019/2020 bude zaujímavý pre žiakov základných škôl. Otvárame prvé ročníky nových študijných odborov v zdravotníckych povolaniach: praktická sestra, masér, asistent výživy. Prah školy prekročili aj záujemcovia večerného štúdia praktická sestra, zdravotnícky záchranár, sanitár a vyššieho denného odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra.
1. február 2019 - Zážitkové učenie žiakov počas odbornej klinickej praxe
Žiaci 3. ročníka v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra absolvujú klinické cvičenia aj na Psychiatrickom a špecializovanom pracovisku UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Psychiatrický pacient má svoje práva presne určené a jedným z nich je právo na kvalitnú liečbu a rehabilitáciu. Aktívne sa rehabilitácie zúčastnili aj naše žiačky z III. DVS s odbornou učiteľkou PhDr. Annou Faborovou.
30. január 2019 - Oceňovanie študentov BSK
Bratislavský samosprávny kraj ocenil 54 najlepších študentov župných stredných škôl za ich výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy. Z našej školy bol navrhnutý a ocenený žiak III. ZA Patrik Kováč. Ocenenie si prevzal osobne z rúk Mgr. Juraja Drobu, MBA župana BSK. Pri prevzatí ocenenia ho sprevádzala Mgr. Eva Drobná riaditeľka školy. K oceneniu blahoželajú žiaci a všetci zamestnanci školy.
18. január 2019 - Boli sme tam, videlo nás celé Slovensko...
Vo štvrtok dňa 18. januára 2018 o 06.45 h sme boli v Teleráne v televízii Markíza, kde sme prezentovali výučbu v predmete anatómia a fyziológia pomocou nových technológií – virtuálnou realitou 3D. Sprevádzali nás PhDr. Iveta Valentová, PhD., učiteľka odborných predmetov a autor projektu MUDr. Tomáš Brgál
7. december 2018 - Mikuláš u seniorov
Žiaci III. ZA triedy s triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Mihálechovou a Mgr. Alenou Sušilovou spríjemnili vianočný čas seniorom v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul. v Petržalke. Vlastnoručne upiekli a ozdobili medovníčky, s ktorých neskôr vytvorili malé balíčky pod vedením pani učiteľky PhDr. Lucie Lieskovskej.
5. december 2018 - Mikuláš v našej škole
Deň svätého Mikuláša v našej škole sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorú dotvárali súťaže o “najchutnejší koláčik” a “najkrajšiu vianočnú ikebanu”. Pri tvorbe ozdobných ikebán prejavili žiaci denného štúdia vzájomnú spoluprácu medzi sebou a dokázali koordinovane zužitkovať všetky svoje umelecké vlohy prejavené v konkrétnych produktoch, čoho výsledkom boli nádherné ikebany. Produkty žiakov boli ohodnotené a odmenené cenami, ktoré odovzdávala riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná.
4. december 2018 - Vianočná kapustnica pre učiteľov
Začal sa advent a v súvislosti s týmto obdobím pripravil Bratislavský samosprávny kraj pod vedením župana Mgr. Juraja Drobu „Vianočnú kapustnicu pre učiteľov“ všetkých škôl v pôsobnosti bratislavskej župy. Vyjadrujeme podporu županovej myšlienke, ktorá združuje školy a vytvára priestor pre spoznanie kolegov iných škôl ako aj predstaviteľov bratislavského samosprávneho kraja.
3. december 2018 - Adventná matematika
V adventnom čase – čase očakávania vianočných sviatkov na hodinách matematiky pod vedením učiteľky matematiky RNDr. Magdalény Hesskovej žiaci prvých ročníkov a druhého ročníka ZA zobrali do svojich šikovných rúk háčiky, a pripravili si čarovné chvíle háčkovaním vločiek. Rátali očká, háčkovali retiazky, krátke a dlhé stĺpiky, s ktorých vytvárali hviezdice zdobiace interiér školy.
29. november 2018 - Florbal dievčat
Zúčastnili sme sa okresného kola vo florbale dievčat, ktoré sa konalo v SOŠ technickej na Vranovskej ulici v Bratislave. V silnej konkurencii z dvanástich škôl sme sa vo svojej skupine umiestnili na 3. mieste, čo je motivujúci úspech. Športová atmosféra a hra v zmysle fair - play nás podnecujú k lepším výsledkom a k pravidelnému športovaniu.
28. november 2018 - Trh dobrovoľníctva
Trh dobrovoľníctva, ktorý sa konal dňa 28. novembra 2018 na našej škole ponúkol žiakom obraz o dobrovoľníckych aktivitách. Žiaci mali možnosť spoznať oblasti dobrovoľníctva v rámci aktivít, Červeného kríža, projektov sebaprezentácie, manuálnych pracovných činností formou pobytových možností v SR a v zahraničí. Aktivita bola úspešná, súdime tak zo zvýšeného záujmu našich žiakov o prezentované problematiky.
24. november 2018 - Stužková slávnosť
"Navždy sa zachová v pamäti stužková..." dňa 24.11.2018 sa uskutočnila stužková slávnosť VI.ZA triedy v hoteli Tatra. Po oficiálnej časti žiačok triedna učiteľka Gelenekyová spolu s krstnou mamou učiteľkou Mihálechovou ostužkovali žiačky. Potom nasledoval pestrý program žiačok a následne spoločná zábava, pri ktorej nechýbala radosť a veselosť žiačok, pedagógov, rodičov i pozvaných hostí. A tak 24. november sa stal jedným z dôležitých medzníkov študentského života našej školy.
21. november 2018 - Stolný tenis
Výber žiakov z I. A ZA, I. B ZA a II. ZA tried si bol zmerať sily so žiakmi petržalských škôl na Gymnáziu Alberta Einsteina, kde sa konalo Okresné kolo v stolnom tenise. Z dvanástich zúčastnených škôl sme sa umiestnili na 9. mieste. Získali sme nové hráčske skúsenosti v stolnom tenise. Zistili sme, čo musíme zlepšiť v rámci techniky hry, aby sme sa umiestnili na popredných miestach. Tešíme sa na ďalší turnaj v novom roku, na ktorom plánujeme byť lepší.
16. november 2018 - Imatrikulácie
Imatrikulácie v tomto školskom roku otvorila Mgr. Eva Drobná, riaditeľka školy, ktorá v úvode svojho prejavu privítala žiakov prvých ročníkov, prihovorila sa starším žiakom a súčasne zablahoželala žiačke III. DVS Darine Polákovej, ktorá dosiahla vysoké umiestnenie v súťaži Florence roka 2018.
16. november 2018 - Silná ruka - krajské kolo
SOŠ elektrotechnická na Rybničnej ulici v Bratislave zorganizovala súťaž pre žiakov stredných škôl „Silná ruka“ (západoslovenská oblasť), na ktorej sme sa zúčastnili a aj umiestnili: Natália Vlahyová – 6. miesto a Boris Sljuka – 5. miesto. Žiakov sprevádzala a podporovala učiteľka TŠV Mgr. Anna Repková. Minuloročné 2. miesto sa nám v silnej konkurencii nepodarilo obhájiť.
16. november 2018 - Chránime dažďovníkov
Naša škola sa zapojila do projektu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zameraný na vybudovanie príbytkov vtáctva na zrekonštruovaných budovách. Po rekonštrukcii a zateplení budovy našej školy ochranári umiestnili príbytky pre dažďovníkov na strechu budovy (viď foto). Záchranná akcia je podporovaná aj Európskou komisiou.
15. november 2018 - Deň dekubitov
Zaujímavý exkurz ponúkol Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave odbornej verejnosti a našim žiakom počas Dňa dekubitov. Edukátorky odprezentovali moderné postupy v prevencii a liečbe dekubitov. Ponúkli účastníkom nový pohľad na súčasné pomôcky pre ošetrovanie dekubitov a prevenciu.
14. november 2018 - Deň diabetikov na Magistráte hlavného mesta Bratislavy
Diabetes mellitus ako epidémia 21.storočia patrí medzi civilizačné choroby. Ľudia s diabetom majú v kalendári každoročne svoj deň 14. novembra. V tento deň Občianske združenie DIA Bratislava zrealizovalo pre nich aktivitu na Magistráte hlavného mesta Bratislavy. V rámci prevencie vzniku diabetu realizovali žiaci II. DVS triedy s ich triednou učiteľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. testovacie merania a radili obyvateľom Bratislavy ako postupovať pri zvýšenej hladine cukru v krvi. Sprievodnou aktivitou boli merania krvného tlaku a pulzu.
14. november 2018 - Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí v našej škole bol sprevádzaný zvýšeným záujmom žiakov základných škôl o štúdium v študijnom odbore praktická sestra, ktorý bude aktivovaný od školského roku 2019/2020. Uchádzači o štúdium mali možnosť nazrieť do interiéru školy a získať informácie o štúdiu od učiteľov a žiakov našej školy.
9. november 2018 - ZŠ Dubová
Žiaci denného štúdia II. ZA triedy pod vedením Mgr. Evy Kabinovej a Evy Zemanovičovej sa zúčastnili účelového cvičenia určeného pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ na Dubovej ulici v Bratislave. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické zručnosti žiakov pri riešení mimoriadnych udalostí. Žiaci sa oboznámili z fungovaním zložiek civilnej obrany, polície, hasičského zboru a popri tom sa učili poskytovať prvú pomoc v rámci zdravotnej prípravy.
8. november 2018 - Bibliotéka 2018
Žiaci II. DVS triedy navštívili priestory Incheby Expo Arény, kde bola prezentovaná Bibliotéka knižný veľtrh na Slovensku. Mali možnosť si pozrieť mnoho zaujímavých knižných titulov, zúčastniť sa besied s autormi alebo si vypočuť predčítavanie ich diel a básní. Svoje diela prezentovali autori básnik Ľubomír Feldek, súčasní básnici Ján Štrasser a Ivan Štrpka, ktorí hovorili o svojich inšpiráciách a začiatkoch tvorby.
5. november 2018 - Teambuilding I. A ZA a I. B ZA
Teambuildingy sa realizujú pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke. Z našej školy sa zúčastnili žiaci I. A ZA a I. B ZA za účelom bližšieho spoznávania sa žiakov v kolektívoch. Akciu organizovali dve psychologičky z príslušného centra. Hlavným cieľom uvedenej aktivity je bližšie spoznávanie sa žiakov, stmelenie kolektívov, ako aj zlepšenie vzťahov v triedach. Psychologičky teambuilding realizovali interaktívnou formou – prostredníctvom hier, v dĺžke trvania 1,5 hodiny.
22. október 2018 - Florence roka 2018
Ocenenie Sestra s najväčším srdcom získala Darina Poláková žiačka našej školy z III. DVS triedy v 3. ročníku súťaže Florence roka 2018. Umiestnila sa na 4. mieste ako prvá účastníčka nominovaná zo stredných zdravotníckych škôl SR.
19. október 2018 - Župné školy pre teba, Malacky, Športová hala Malina
Regionálna prezentácia župných škôl BSK v lokalite Záhorie mala pomerne vysokú návštevnosť žiakov ZŠ a ich rodičov. Zviditeľnenie a prezentáciu našej školy podporili projektové aktivity manažmentu nemocnice novej generácie v Bratislave. Záujem o študijné odbory a učebný odbor našej školy bol vyšší ako po minulé roky.
19. október 2018 - Interdisciplinárna konferencia
Žiaci I. DVS a III. DVS triedy so svojimi učiteľmi sa zúčastnili na 2. Výročnej interdisciplinárnej konferencií o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch. Prednášky sa konali v Bratislave v GATE one hoteli na Ambrušovej 7. V programe bolo mnoho pútavých prednášok z problematiky: vedecké nástroje tvorby klinických postupov, komunikácia v zdravotníctve, multidisciplinarita v ŠTDP a ich implementácie, ŠTDP v geriatrií a mnohé iné.
15. október 2018 - Odborná exkurzia v Prahe
Žiaci večerného štúdia triedy II. ZA 2r.sa zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe v hlavnom meste ČR. Navštívili Fakultnú nemocnicu v MOTOLE - urgentný príjem a nemocnicu IK+EM - diabetologické oddelenie a urgentný príjem.
12. október 2018 - Župné školy pre teba - Senec - Mestské kultúrne stredisko
Mestské kultúrne stredisko v meste Senec ponúklo priestor k prezentácii župných škôl v pôsobnosti BSK. Rodičia a ich deti tak získali obraz o študijných odboroch, na ktoré sa môžu prihlásiť po ukončení ZŠ. Prezentácia vizualizovala to, čo stredné školy ponúkajú záujemcom o štúdium, aby ich pozornosť upriamili na zodpovedné rozhodovanie o svojom budúcom povolaní.
5. október 2018 - Teambuilding I. A ZA a I. B ZA
Teambuildingy sa realizujú pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke. Z našej školy sa zúčastnili žiaci I. A ZA a I. B ZA za účelom bližšieho spoznávania sa žiakov v kolektívoch. Akciu organizovali dve psychologičky z príslušného centra. Hlavným cieľom uvedenej aktivity je bližšie spoznávanie sa žiakov, stmelenie kolektívov, ako aj zlepšenie vzťahov v triedach. Psychologičky teambuilding realizovali interaktívnou formou – prostredníctvom hier, v dĺžke trvania 1,5 hodiny.
5. október 2018 - Župné školy pre teba - Pezinok - Dom kultúry
Oblasť Pezinka a okolitých mestečiek je presýtená obyvateľstvom, ktorí majú deti školského veku. Aktivita prilákala žiakov ZŠ a ich rodičov do Domu kultúry v Pezinku, kde im stredné školy odprezentovali svoje študijné odbory. Ukázali účastníkom čím sú charakteristické, aké podmienky k štúdiu ponúkajú žiakom a aká je využiteľnosť a zamestnanosť ich absolventov na trhu práce s následnou možnosťou štúdia na VŠ.
4. október 2018 - Čistička odpadkových vôd
V rámci predmetu chémia žiaci 1. ročníka ZA denného štúdia, absolvovali exkurziu v ČOV Petržalka, ktorá je druhou najväčšou v Bratislave. Na úvod boli lektormi informovaní o histórii a význame jej vzniku. Dozvedeli sa o rozsahu čistenia lokalít pravej strany brehu Dunaja...
2. október 2018 - Okresné kolo cezpoľného behu žiakov SŠ
MŠVVaŠ SR za pomoci OÚBA-odbor školstva a Gymnázia A. Einsteina zrealizovalo Okresné kolo cezpoľného behu žiakov SŠ. Behu sa zúčastnili žiaci 12 petržalských škôl. Bežala sa trasa okolo Veľkého Draždiaka.
1. október 2018 - Záložka do knihy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila mesiac október za Medzinárodný mesiaca školských knižníc 2018. Ide o 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.
28. september 2018 - Deň Župných škôl
Každoročne pripravuje Bratislavský Samosprávny kraj prezentáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Deň Župných škôl sa konal v Bratislave OC Avion dňa 28. septembra 2018. Satelitné prezentácie v Pezinku, Senci a Malackách pod názvom Župné školy pre teba sa konali v októbrové piatky. Podujatie bolo zacielené prioritne na deviatakov základných škôl, aby sa rozhodli, na ktorej strednej škole budú pokračovať vo svojom štúdiu. Stredné školy v pôsobnosti BSK sa prezentovali prostredníctvom informačných stánkov, pri ktorých verejnosť dostala požadované informácie o štúdiu na strednej škole prostredníctvom pedagógov a žiakov. Uvedenej aktivity sa zúčastnila aj naša Stredná zdravotnícka škola, ktorá odprezentovala najnovšie informácie v súvislosti s transformáciou vzdelávania na stredných zdravotníckych školách SR ako aj modernizáciou vzdelávacieho procesu. Sprievodnou aktivitou na pódiu v interiéri OC Avion a v exteriéri priestoroch parkoviska bola prezentácia automatického externého defibrilátora pre laickú verejnosť – využitie v praxi.
10. september 2018 - Kurz na ochranu života a zdravia
Súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov sú účelové kurzy, ktoré predstavujú integráciu vedomostí, zručností a postojov v praxi. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy.