szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Asistent výživy

CHARAKTERISTIKA (PROFIL) ABSOLVENTA

Študijný odbor asistent výživy pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí poskytovať služby v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach rôzneho typu a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a ďalších zariadeniach.

ROZSAH PRAXE

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

§ 4cc
Rozsah praxe asistenta výživy

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

DENNÉ ŠTÚDIUM

5304 M asistent výživy

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

<< Späť