szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Erasmus +

Schválený projekt programu Erasmus+ „EuroMobilita – cesta k úspechu II“

1. septembra 2020 začíname na našej škole realizovať v poradí už druhý projekt, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+ s názvom „EuroMobilita – cesta k úspechu II“. Tento krát je projekt určený pre našich učiteľov. Projekt je naplánovaný na obdobie 22 mesiacov od 1. septembra 2020 do 30. júna 2022. Hlavnými aktivitami v projekte sú 7-dňové mobility – jobshadowing – pre učiteľov našej školy. V priebehu trvania projektu 10 vybraných učiteľov navštívi stredné zdravotnícke školy v Českej republike (Střední zdravotnická škola v Šumperku, Střední zdravotnická škola v Prahe, ulice Ruská 2200/9).

EU Erasmus

Odborná stáž vo Fakultní nemocnici, Brno, ČR

10 žiačok našej školy zo študijného odboru zdravotnícky asistent a diplomovaná všeobecná sestra sa zúčastnilo 3-týždňovej odbornej stáže vo FN Brno v Českej republike (06. 10. 2019 – 26. 10. 2019). FN Brno sa stala na niekoľko týždňov miestom, kde získali predovšetkým pracovné skúsenosti, ale aj osobné kontakty a priateľstvá. Stali sa plnohodnotnými členkami zdravotníckych tímov na týchto klinikách: Interní kardiologická klinika, Neurochirurgická klinika, Chirurgická klinika, Neurologická klinika a Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství. Vďaka spolupráci so zástupkyňou zdravotníckeho námestníka pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov pani Mgr. Ernou Mičudovou sa žiačky zúčastnili aj 4-hodinového seminára o využití konceptu Bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov. Mgr. Hedvika Borýsková im sprostredkovala základne vedomosti a zručnosti o koncepte Bazálnej stimulácii. Žiačky si niektoré prvky Bazálnej stimulácie „vyskúšali“ aj na vlastnej koži. 3-týždňová odborná stáž obohatila žiačky nielen o odborné vedomosti a zručnosti, ale podporila aj ich osobnostný rozvoj a sebavedomie.

PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Martina Solárová