szsba logo

KontaktStredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, P.O.BOX 14
850 07 Bratislava 57
Sekretariát - tel: 02/63812059, 0904773018
Spojovateľ - tel: 02/63812060
e-mail: szs@szsba.sk