szsba logo

Koordinátori

Koordinátor ľudských práv

Koordinátor enviromentálnej výchovy

Koordinátor patologických sociálnych javov

Koordinátor žiackej školskej rady

Koordinátor VMaR