szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

5.12.2018 - Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov


Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
"Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov v termíne 21.01.-25.01.2019"

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13. 12. 2018 do 12.00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 3325,00 € bez DPH
Kontaktná osoba:Mgr. Anna Repková szs@szsba.sk
tel.: 02/63812060

Súvisiace dokumenty
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Formulár pre prieskum trhu
Príloha č. 3 Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií