szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

25.5.2018 - Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky


Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
"Nákup OOPP" (osobné ochranné pracovné prostriedky)

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 06. 06. 2018 do 15.00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 2755,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Helena Galbová, szs@szsba.sk
02/638 120 60

Súvisiace dokumenty
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Formulár pre prieskum trhu
Príloha č. 3 Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií