szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž šiestich miestností v B2 - Prihláška na stiahnutie tu

Obchodná verejná súťaž - troch miestnosti A1-sklady - Prihláška na stiahnutie tu
Vyhodnotenie OVS A1

Obchodná verejná súťaž - tanečná sála B2 - Prihláška na stiahnutie tu
Vyhodnotenie OVS B2

Obchodná verejná súťaž - jednej miestnosti - Prihláška na stiahnutie tu

Obchodná verejná súťaž 07.07.2017 - oznámenie

Obchodná verejná súťaž A1, 15.6.2017 - podmienky

Obchodná verejná súťaž B1, 15.6.2017 - podmienky

Obchodná verejná súťaž A1, 15.6.2016 - oznámenie

Obchodná verejná súťaž B1, 15.6.2016 - oznámenie

Obchodná verejná súťaž A1, 24.11.2015 - oznámenie, podmienky

Obchodná verejná súťaž B1, 24.11.2015 - oznámenie, podmienky

Obchodná verejná súťaž, 25.6.2014 - oznámenie, podmienky

Obchodná verejná súťaž A1, 5.5.2014 - oznámenie, podmienky

Obchodná verejná súťaž B1, 5.5.2014 - oznámenie, podmienky