szsba logo

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž - jednej miestnosti - Prihláška na stiahnutie tu

Obchodná verejná súťaž 07.07.2017 - oznámenie

Obchodná verejná súťaž A1, 15.6.2017 - podmienky

Obchodná verejná súťaž B1, 15.6.2017 - podmienky

Obchodná verejná súťaž A1, 15.6.2016 - oznámenie

Obchodná verejná súťaž B1, 15.6.2016 - oznámenie

Obchodná verejná súťaž A1, 24.11.2015 - oznámenie, podmienky

Obchodná verejná súťaž B1, 24.11.2015 - oznámenie, podmienky

Obchodná verejná súťaž, 25.6.2014 - oznámenie, podmienky

Obchodná verejná súťaž A1, 5.5.2014 - oznámenie, podmienky

Obchodná verejná súťaž B1, 5.5.2014 - oznámenie, podmienky