szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Občianske združenie Vzdelanie a zdravie

Občianske združenie Vzdelanie a zdravie vzniklo 6.decembra 2010 (IČO 42 183 081) so základným cieľom pomáhať strednej zdravotníckej škole:

Príjmy OZ tvoria predovšetkým peňažné dary od fyzických alebo právnických osôb. Získané prostriedky sú využívané v zmysle stanov OZ len na rozvoj školy. Vďaka nim sa nám úspešne darí zabezpečovať kopírovacie služby pre žiakov, chod ostatných kopírovacích zariadení, nákup odborných publikácií, rozšírenie fondu školskej knižnice, externú tlač školského časopisu, odborné exkurzie žiakov nielen na Slovensku, ale aj do blízkeho zahraničia a mnohé iné aktivity.

Ďakujeme všetkým prispievateľom, predovšetkým rodičom žiakov a žiačok denného štúdia a tiež dospelým žiakom ostatných foriem štúdia. Bez Vašej podpory by nebolo možné skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Číslo účtu občianskeho združenia je: 28 47 11 32 53/ 0200

Splnomocnencom je Mgr. Silvia Pozsárová