szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Informačná povinnosť pre zamestnanca

Návrh na začatie konania (vzor)

Kamerový systém [nie je v prevádzke]

Spracovateľské činnosti

Cookies