szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

30.4.2018 - Lehota predĺžená do 24.05.2018
Oprava poškodených schodov a dilatačných škár v budove SZŠ


Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
„Oprava poškodených schodov a dilatačných škár v budove SZŠ".

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13. 05. 2018 do 24.00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 5803,20 € s DPH
Kontaktná osoba: Helena Galbová, szs@szsba.sk
02/638 120 60

Súvisiace dokumenty
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Formulár pre prieskum trhu
Príloha č. 3 Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií

Lehota na predkladanie ponúk je predĺžená do 24.05.2018 do 24:00
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Formulár pre prieskum trhu
Príloha č. 3 Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií