szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Pedagogický zbor

Meno a priezviskoVyučujú predmetyKontakt
PhDr. Veronika Bebjaková učiteľ odborných predmetovbebjakova@szsba.sk
Mgr. Anna Blesáková učiteľ odborných predmetovblesakova@szsba.sk
Mgr. Eva Drobná učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovdrobna@szsba.sk
PhDr. Anna Faborová učiteľ odborných predmetovfaborova@szsba.sk
PhDr. Oľga Füleová učiteľ odborných predmetovfuleova@szsba.sk
PhDr. Janka Gabaľová PhD.učiteľ odborných predmetovgabalova@szsba.sk
Mgr. Monika Gelenekyová učiteľ odborných predmetovgelenekyova@szsba.sk
PhDr. Gabriela Habdáková PhD. MPHučiteľ odborných predmetovhabdakova@szsba.sk
PhDr. Magdaléna Hessková učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovhesskova@szsba.sk
Mgr. Eva Horkovičová učiteľ odborných predmetovhorkovicova@szsba.sk
PaedDr. Oľga Horváthová Galgociová učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovhorvathova@szsba.sk
Mgr. Natália Huťanová učiteľ odborných predmetovhutanova@szsba.sk
PhDr. Katarína Chandogová MBAučiteľ odborných predmetovchandogova@szsba.sk
Mgr. Eva Janíková učiteľ odborných predmetovjanikova@szsba.sk
Mgr. Eva Kabinová učiteľ odborných predmetovkabinova@szsba.sk
Mgr. Alžbeta Krišková učiteľ odborných predmetovkriskova@szsba.sk
RNDr. Alica Kubošková učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovkuboskova@szsba.sk
PhDr. Lucia Lieskovská učiteľ odborných predmetovlieskovska@szsba.sk
PaedDr. Mária Mihálechová PhD.učiteľ odborných predmetovmihalechova@szsba.sk
Mgr. Adriana Molnárová učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovmolnarova@szsba.sk
Mgr. Cecíia Novodomcová učiteľ odborných predmetovnovodomcova@szsba.sk
Mgr. Margaréta Ondrejková učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovondrejkova@szsba.sk
Mgr. Monika Peczová učiteľ odborných predmetovpeczovam@szsba.sk
PhDr. Gabriela Pénzesová učiteľ odborných predmetovpenzesova@szsba.sk
PhDr. Polák Ľuboš učiteľ odborných predmetovpolak@szsba.sk
Mgr. Silvia Pozsárová učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovpozsarova@szsba.sk
PhDr. Renáta Puškárová učiteľ odborných predmetovpuskarova@szsba.sk
Mgr. Anna Repková učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovrepkova@szsba.sk
PhDr. Zuzana Schmidtová PhD.učiteľ odborných predmetovschmidtova@szsba.sk
PhDr. Martina Solárová učiteľ odborných predmetovsolarova@szsba.sk
RNDr. Silvia Moravčíková učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovsosp.moravcikova@gmail.com
PaedDr. Mária Suchánková učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetovsuchankova@szsba.sk
Mgr. Alena Sušilová učiteľ odborných predmetovsusilova@szsba.sk
Mgr. Zlatica Tongelová učiteľ odborných predmetovtongelova@szsba.sk
Mgr. Emília Trpíšková učiteľ odborných predmetovtrpiskova@szsba.sk
PhDr. Iveta Valentová PhD.učiteľ odborných predmetovvalentova@szsba.sk
PhDr. Eva Veselská MPHučiteľ odborných predmetovveselska@szsba.sk