szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Pedagogický zbor

Meno a priezviskoVyučujú predmetyKontakt
PhDr. Veronika Bebjaková KLC,OSP,OSPx,OSE,OETbebjakova@szsba.sk
Mgr. Anna Blesáková KLC, OKP – SAČblesakova@szsba.sk
Mgr. Eva Drobná INFdrobna@szsba.sk
PhDr. Anna Faborová ANF,KLCfaborova@szsba.sk
PhDr. Oľga Füleová ZOA, ZOAx,ZDE, PAT, OKP – OADfuleova@szsba.sk
PhDr. Janka Gabaľová PhD.KLC, OSPx, OSP, ZKC, CHO, CHOx, PDO, PDOxgabalova@szsba.sk
Mgr. Monika Gelenekyová ZOA, ZOAx, OKP – OADgelenekyova@szsba.sk
PhDr. Gabriela Habdáková PhD. MPHOKP – OADhabdakova@szsba.sk
PhDr. Erika Hallonová ANJhallonova@szsba.sk
PhDr. Magdaléna Hessková MAT, FYZ, FIGhesskova@szsba.sk
Mgr. Eva Horkovičová KLC, OKP - SAČ, SAN, SANx, ZOAxhorkovicova@szsba.sk
PeadDr. Oľga Horváthová Galgociová SJLhorvathova@szsba.sk
PhDr. Katarína Chandogová MBAAZD, PRL, POSx, OKP-KLCchandogova@szsba.sk
Mgr. Eva Kabínová PRP, PRPxkabinova@szsba.sk
PhDr. Lucia Lieskovská ZOA, ZOAx, PPK, PPKx,PSO, OKP-OAD,KLClieskovska@szsba.sk
PaedDr. Mária Mihálechová PhD.ZOA, ZOAx, ZKC, OKP - OADmihalechova@szsba.sk
RNDr. Silvia Moravčíková CHEmoravcikova@szsba.sk
Mgr. Cecíia Novodomcová OKP – OADnovodomcova@szsba.sk
Mgr. Margaréta Ondrejková ANJ, OBN, FIGondrejkova@szsba.sk
Mgr. Monika Peczová ZOAx,SANx, OKP–OADpeczovam@szsba.sk
PhDr. Polák Ľuboš ZOA, ZOAx,OKP - OADpolak@szsba.sk
Mgr. Silvia Pozsárová NEJ, DEJpozsarova@szsba.sk
PhDr. Renáta Puškárová MOS, KLCpuskarova@szsba.sk
Mgr. Anna Repková TŠV, KOP, BIO, ETVrepkova@szsba.sk
PhDr. Zuzana Schmidtová PhD.AZD, AZDx, KLCschmidtova@szsba.sk
PhDr. Martina Solárová OKP – OAD, ZKC, ZOAsolarova@szsba.sk
Mgr. Alena Sušilová OST, OSTx, ORZ, OKP - OADsusilova@szsba.sk
Mgr. Zlatica Tongelová VOD,KLCtongelova@szsba.sk
Mgr. Emília Trpíšková PPKx, ZOA, ZOAx,SOSz,OKP – OADtrpiskova@szsba.sk
PhDr. Iveta Valentová PhD.ANF, OST, OSTx, ZKC, KLCvalentova@szsba.sk
PhDr. Eva Veselská MPHZDR, OKP – OADveselska@szsba.sk