szsba logo
szsba logo
030.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Pedagogický zbor

Meno a priezviskoVyučujú predmetyKontakt
PhDr. Veronika Bebjaková KLC, MOS, NEOx, OVObebjakova@szsba.sk
Mgr. Anna Blesáková OKP – OADblesakova@szsba.sk
Mgr. Eva Drobná INF, CHEdrobna@szsba.sk
PhDr. Anna Faborová ANF, POSx, KLCfaborova@szsba.sk
PhDr. Oľga Füleová ZOA, ZOAx, PAT, KLC, OKP – OADfuleova@szsba.sk
PhDr. Janka Gabaľová Phd.ZKC, OET, OSPx, OSP, OSE, PSO, KLCgabalova@szsba.sk
Mgr. Monika Gelenekyová ZOA, ZOAx, AZD, PPK, PPKx, OKP – OADgelenekyova@szsba.sk
Mgr. Beata Habánová SJL, ETVhabanova@szsba.sk
PhDr. Gabriela Habdáková Phd. MPHOKP – SAČhabdakova@szsba.sk
PhDr. Erika Hallonová ANJhallonova@szsba.sk
PhDr. Magdaléna Hessková MAT, FYZ, FIGhesskova@szsba.sk
Mgr. Eva Horkovičová OKP – OAD, KLC, SANxhorkovicova@szsba.sk
Mgr. Eva Kabínová PRP, PRPxkabinova@szsba.sk
PhDr. Lucia Lieskovská ZOA, ZOAx, PPK, PPKx, KLClieskovska@szsba.sk
PaedDr. Mária Mihálechová PhD.ZOA, ZOAx, ZKC, OKP - OADmihalechova@szsba.sk
PhDr. Ladislav Mikuš ZOA, ZOAxmikus@szsba.sk
RNDr. Silvia Moravčíková CHEmoravcikova@szsba.sk
Mgr. Cecíia Novodomcová OKP – OADnovodomcova@szsba.sk
Mgr. Margaréta Ondrejková ANJ, OBN, FIGondrejkova@szsba.sk
Mgr. Monika Peczová ZOAx, SAN, SANx, OKP – SAČpeczovam@szsba.sk
PhDr. Polák Ľuboš ZOA, ZOAx, PRL, ZDR, OKP - OADpolak@szsba.sk
Mgr. Silvia Pozsárová NEJ, DEJpozsarova@szsba.sk
PhDr. Renáta Puškárová PEO, KOS, OSPx, KLCpuskarova@szsba.sk
Mgr. Anna Repková TŠV, KOP, BIO, ZDE, ETVrepkova@szsba.sk
PhDr. Martina Solárová OKP – OAD, ZKC, ZOA, SOSzsolarova@szsba.sk
Mgr. Alena Sušilová ZOAx, ORZ, OKP - OADsusilova@szsba.sk
Mgr. Zlatica Tongelová VOD, VODx, GPO, GPOx, KLCtongelova@szsba.sk
Mgr. Emília Trpíšková PPKx, ZOA, ZOAx, OKP – OADtrpiskova@szsba.sk
PhDr. Iveta Valentová PhD.ANF, KLC, OKP – ZZSvalentova@szsba.sk
PhDr. Eva Veselská MPHOKP – SAČ, OKP – OADveselska@szsba.sk