szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Poradenský psychológ

Mgr. Oľga Kapcárová


Konzultačné hodiny
PONDELOK 9.00 - 12.30 (každý nepárny v mesiaci)
Miestnosť
Kabinet výchovného poradcu blok B-3,2. poschodie, miestnosť č.55
Telefonický kontakt
02/63812059 (SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava)

Poradenský psychológ poskytuje poradenstvo v oblastiach:

Osobný kontakt v konzultačných hodinách po dohode s výchovnou poradkyňou PhDr. Evou Veselskou, MPH alebo v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Hrobákovej 3 v Bratislave (kontakt 02/62312249, 02/62411963).