szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Prehľad dôležitých termínov

Triedne aktívy
Deň otvorených dverí
Maturitná skúška
Absolventská skúška
Záverečná skúška
Súvislá odborná prax