szsba logo

Prehľad dôležitých termínov

Triedne aktívy

Deň otvorených dverí

Maturitná skúška

Absolventská skúška

Záverečná skúška

Súvislá odborná prax