szsba logo

Prehľad dôležitých termínov

Absolventská skúška

Deň otvorených dverí

Maturitná skúška

Súvislá odborná prax