szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Denné štúdium pre žiakov 9. ročníka základnej školy

Asistent výživypodmienky
Masér podmienky
Praktická sestrapodmienky

Denné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou - diplomovaná všeobecná sestra
[Podmienky]
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - praktická sestra - dvojročné
[Podmienky]
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - sanitár - jednoročné
[Podmienky]
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - zdravotnícky záchranár - 3ročné: V školskom roku 2020/2021
sa študijný odbor neotvára !!!