szsba logo

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

Denné štúdium pre žiakov 9. ročníka základnej školy

Denné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou - diplomovaná všeobecná sestra
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - zdravotnícky asistent - dvojročné
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - zdravotnícky záchranár - trojročné
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - sanitár - jednoročné
[Prihláška na stiahnutie]