szsba logo
szsba logo
030.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

Denné štúdium pre žiakov 9. ročníka základnej školy

Denné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou - diplomovaná všeobecná sestra
[Podmienky]
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - zdravotnícky asistent - dvojročné
[Podmienky]
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - zdravotnícky záchranár - trojročné
[Podmienky]
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - sanitár - jednoročné
[Podmienky]
[Prihláška na stiahnutie]