szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Denné štúdium pre žiakov 9. ročníka základnej školy

Asistent výživypodmienky dodatok k podmienkam
Masér podmienky dodatok k podmienkam
Praktická sestrapodmienky dodatok k podmienkam

Denné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou - diplomovaná všeobecná sestra
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - praktická sestra - dvojročné
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - zdravotnícky záchranár - trojročné
[Prihláška na stiahnutie]

Večerné štúdium - sanitár - jednoročné
[Prihláška na stiahnutie]