szsba logo

Projekty

Aby sme lepšie porozumeli svetu okolo nás

Renviro

Recyklohry

Baterky na správnom mieste

Leonardo Da Vinci - mobilita - VETPRO

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

SAAIC - Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci