szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Členovia rady školy pri SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava

Poradové čísloMeno a priezviskoFunkciaZvolený (delegovaný) za
1.PhDr. Janka Gabaľová, PhD.predsedapedagogických zamestnancov
2.Amdrea Kozmérovápodpredsedarodičov
3.PhDr. Eva Veselská, MPHčlenpedagogických zamestnancov
4.Soňa Peczováčlennepedagogických zamestnancov
5.Kornélia Nuttováčlenza žiacku školskú radu
6.Ing. Viera Klimováčlenrodičov
7.Mgr. Zuzana Mihaliková členrodičov
8.JUDr.,Ing. Jana Ježíková členzriaďovateľa - BSK
9.MUDr., Tomáš Szalay,PhD.členzriaďovateľa - BSK
10.Jana Hrehorová členzriaďovateľa - BSK
11.Mgr. Marta Baričičová členzástupkyňa inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce z UNB (delegovaná z BSK)