szsba logo
szsba logo
030.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Členovia rady školy pri SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava

Poradové čísloMeno a priezviskoFunkciaZvolený (delegovaný) za
1.Mgr. Beata Habánovápredsedapedagogických zamestnancov
2.Amdrea Kozmérovápodpredsedarodičov
3.PhDr. Eva Veselská, MPHčlenpedagogických zamestnancov
4.Soňa Peczováčlennepedagogických zamestnancov
5.Kornélia Nuttováčlenza žiacku školskú radu
6.Ing. Viera Klimováčlenrodičov
7.Nikola Labudováčlenrodičov
8.Ing. Igor Bendíkčlenzriaďovateľa - BSK
9.Ing. Eduard Demelčlenzriaďovateľa - BSK
10.Ing. Ernest Húskačlenzriaďovateľa - BSK
11.Ing. Tatiana Mikušováčlenzriaďovateľa - BSK