szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Členovia rady školy pri SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava

Poradové čísloMeno a priezviskoFunkciaZvolený (delegovaný) za
1.PhDr. Janka Gabaľová, PhD.predsedapedagogických zamestnancov
2.Mihaliková Zuzana, Mgr.podpredsedarodičov
3.PhDr. Eva Veselská, MPHčlenpedagogických zamestnancov
4.Soňa Peczováčlennepedagogických zamestnancov
5.Zužo Viliamčlenrodičov
6.Gašparová Gabrielačlenrodičov
7.Kolláthová Dorotačlenžiacku školskú radu
8.JUDr.,Ing. Jana Ježíková členzriaďovateľa - BSK
9.MUDr., Tomáš Szalay,PhD.členzriaďovateľa - BSK
10.Jana Hrehorová členzriaďovateľa - BSK
11.Mgr. Marta Baričičová členzástupkyňa inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce z UNB (delegovaná z BSK)