szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Základné informácie na stravovanie

Dodávateľ: Základná škola a Gymnázium c VJM, Dunajská 13, 814 84 Bratislava

Vedúca jedálne: Nikolett Holoscy

Telefónne číslo: 02/529 255 25

Mail:sjdunajska@gmail.com

Web:www.strava.cz

Jedáleň: 90 442

VS = heslo

Číslo účtu: SK9O 8180 0000 0070 0049 5706

Cena na 1 obed: 1,61 eur

Platiť treba do 15 dňa predchádzajúceho mesiaca (napr.: platba na október musí byť zrealizovaná do 15.09.2019)

Odhlásiť stravu môžete na stránke www.strava.cz, na tel. čísle jedálne alebo mailom do 15.00 hod. predchádzajúceho dňa.