szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG
Kyslik

Školský časopis Kyslík oboznamuje verejnosť so životom školy.
Prináša zážitkové a pocitové prezentácie žiakov, vstupy učiteľov, výchovného poradcu a ďalšie informačné rubriky.
Prezentuje školu aktivitami jej žiakov a zaznamenáva udalosti, ktorými škola žije.
Prispievatelia sa zdokonaľujú v žurnalistike a v redigovaní časopisu, o čom svedčia doposiaľ získané ocenenia na lokálnej aj národnej úrovni.Kyslík XXI. ročník č.2
kyslik_XXI_rocnik.c.2
Kyslík XXI. ročník č.1
kyslik_XXI_rocnik.c.1
Kyslík XX. ročník č.1
kyslik_XX_rocnik.c.1
Kyslík XX. ročník č.2
kyslik_XX_rocnik.c.2

Ocenenia školského časopisu Kyslík

 • Rok 1999
  • 1. miesto v 2. ročníku celoslovenskej súťaže časopisov o „Žurnálový stetoskop - Prešov“,
  • 3. miesto celoslovenskej súťaži školských časopisom MS - Žilina.
 • Rok 2000
  • 5. miesto v súťaži „Štúrovo pero 1999“ – Zvolen
  • 1. miesto v súťaži školských časopisov „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – Bratislava
  • Zvláštne ocenenie v súťaži „o najlepší školský časopis“ organizovaný ESKO – Bratislava
 • Rok 2001
  • 1. miesto na treťom ročníku celoslovenskej súťaže časopisov „Žurnálový stetoskop“ – Bratislava
  • 1. miesto v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov „ pro SLAVIS“ – Žilina
  • Cena Televízie Markíza - „Štúrovo pero 2000“ - Zvolen
 • Rok 2002
  • 3. miesto v súťaži „Štúrovo pero 2001“ – Zvolen
 • Rok 2003
  • Cenu Televízie Markíza - „Štúrovo pero 2002“ – Zvolen
  • 1. miesto v súťaži „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – Bratislava
  • 2. miesto na 4. ročníku celoslovenskej súťaže časopisov „Žurnálový stetoskop“ – Nové Zámky
  • 2. miesto celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov „ pro SLAVIS“ – Žilina
 • Rok 2004
  • Cena Televízie Markíza 2. stupňa „Štúrovo pero 2003“ – Zvolen
  • 2. miesto v súťaži „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – Bratislava
 • Rok 2005
  • Diplom za účasť v súťaži „Štúrovo pero 2004“ – Zvolen
  • Cenu MŠ SR v súťaži Štúrovo pero 2004 kategória školské časopisy za spoluprácu získala Eva Zemanovičová
  • 2. miesto na 5. ročníku celoslovenskej súťaže časopisov „Žurnálový stetoskop“ – Poprad
 • Rok 2006
  • 1. miesto v súťaži „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – Bratislava
 • Rok 2007
  • 1. miesto v súťaži „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – Bratislava
 • Rok 2009
  • 3. miesto v súťaži „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – Bratislava
 • Rok 2010
  • 2. miesto v súťaži „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – Bratislava
  • „Štúrovo pero 2009“ – Cena Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene
  • „Žurnálový stetoskop“ diplom za účasť – Nove Zámky
 • Rok 2011
  • 1. miesto v súťaži „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – Bratislava

<