szsba logo
szsba logo
030.JPG023.JPG034.JPG025.JPG
Kyslik

Školský časopis Kyslík oboznamuje verejnosť so životom školy.
Prináša zážitkové a pocitové prezentácie žiakov, vstupy učiteľov, výchovného poradcu a ďalšie informačné rubriky.
Prezentuje školu aktivitami jej žiakov a zaznamenáva udalosti, ktorými škola žije.
Prispievatelia sa zdokonaľujú v žurnalistike a v redigovaní časopisu, o čom svedčia doposiaľ získané ocenenia na lokálnej aj národnej úrovni.

Kyslík ma svoju úspešnú 15-ročnú tradíciu, v ktorej chce pokračovať i naďalej a dávať tak priestor novým talentom na ich sebaprezentáciu.
Mgr. Beata Habánová
PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH
Eva Zemanovičová
Veronika Slobodníková
Andrej Pyškin
Jana Katonová
Anna Mária Žiaranová

Ocenenia školského časopisu Kyslík

Kyslik 1 Kyslik 2