szsba logo

Študijné odbory

Zdravotnícky asistent

Zdravotnícky záchranár - externá forma štúdia je pozastavená od školského roku 2016/2017 (schválené 20. januára 2015 na pracovnom rokovaní Sekcie zdravia Odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR)

Diplomovaná všeobecná sestra