szsba logo

Triedy

<
TriedaTriedny učiteľ
Zdravotnícky asistent - denné 4-ročné štúdium
I. A ZAMgr. Monika Peczová
I. B ZAPeadDr. Mária Mihálechová, PhD.
II. ZAMgr. Monika Gelenekyová
III. A ZAPhDr. Erika Hallonová
III. B ZAPhDr. Martina Solárová
IV. ZAMgr. Beata Habánová
Diplomovaná všeobecná sestra - denné 3-ročné vyššie odborné štúdium
I. DVSPhDr. Renáta Puškárová
II. DVSPhDr. Veronika Bebjaková
III. DVSMgr. Zlatica Tongelová
Zdravotnícky asistent - večerné 2- ročné štúdium
I. ZA 2. r.PhDr. Oľga Füleová
II. ZA 2. r.Mgr. Eva Horkovičová
Zdravotnícky záchranár - večerné 3-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
I. ZZPhDr. Iveta Valentová, PhD.
II. ZZMgr. Eva Kabinová