szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Triedy

TriedaTriedny učiteľ
Zdravotnícky asistent - denné 4-ročné štúdium
I. A ZAMgr. Margaréta Onrejková
I. B ZAMgr. Anna Repková
II. ZAMgr. Silvia Pozsárová
III. ZAPeadDr. Mária Mihálechová, PhD.
IV. ZAMgr. Monika Gelenekyová
Diplomovaná všeobecná sestra - denné 3-ročné vyššie odborné štúdium
I. DVSPhDr. Veronika Bebjaková
II. DVS PhDr. Janka Gabaľová, PhD.
III. DVSPhDr. Renáta Puškárová
Zdravotnícky asistent - večerné 2- ročné štúdium
I. ZA 2. r.PhDr. Oľga Füleová
II. ZA 2. r.PhDr. Ľuboš Polák
Zdravotnícky záchranár - večerné 3-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
I. A ZZMgr. Alena Sušilová
I. B ZZPhDr. Iveta Valentová, PhD.
Sanitár - večerné 1. ročné štúdium
I. SANMgr. Eva Horkovičová