szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Triedy

TriedaTriedny učiteľ
Asistent výživy a masér
I. AV/MASMgr. Zlatica Tongelová
II. AV/MASPhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.
Praktická sestra
I. A PSPhDr. Anna Faborová
I. B PSPhDr. Renáta Puškárová
II. A PSPhDr. Katarína Chandogová, PhD.
II. B PSPhDr. Lucia Lieskovská
Praktická sestra - večerné 2-ročné štúdium
I. A PS 2. r.PhDr. Janka Gabaľová, PhD.
I. B PS 2. r.Mgr. Monika Gelenekyová
II. PS 2. r.Mgr. Eva Horkovičová
Zdravotnícky asistent - denné 4-ročné štúdium
III. A ZAMgr. Margaréta Onrejková
III. B ZAMgr. Anna Repková
IV. ZA Mgr. Silvia Pozsárová
Diplomovaná všeobecná sestra - denné 3-ročné vyššie odborné štúdium
III. DVSPhDr. Veronika Bebjaková
Zdravotnícky asistent - večerné 2-ročné štúdium
Zdravotnícky záchranár - večerné 3-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
II. ZZMgr. Eva Kabinová
III. A ZZMgr. Alena Sušilová
III. B ZZPhDr. Iveta Valentová, PhD.
Sanitár - večerné 1. ročné štúdium
I. SANPhDr. Ľuboš Polák