szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Triedy

TriedaTriedny učiteľ
Asistent výživy a masér
I. AV/MASPhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.
Praktická sestra
I. A PSPhDr. Katarína Chandogová, PhD.
I. B PSPhDr. Lucia Lieskovská
Praktická sestra - večerné 2-ročné štúdium
I. PS 2. r.Mgr. Eva Horkovičová
Zdravotnícky asistent - denné 4-ročné štúdium
II. A ZAMgr. Margaréta Onrejková
II. B ZAMgr. Anna Repková
III. ZA .Mgr. Silvia Pozsárová
IV. ZAPaedDr. Mária Mihálechová, PhD.
Diplomovaná všeobecná sestra - denné 3-ročné vyššie odborné štúdium
II. DVSPhDr. Veronika Bebjaková
III. DVS PhDr. Janka Gabaľová, PhD.
Zdravotnícky asistent - večerné 2-ročné štúdium
II. ZA 2. r.PhDr. Oľga Füleová
Zdravotnícky záchranár - večerné 3-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
I. ZZMgr. Eva Kabinová
II. A ZZMgr. Alena Sušilová
II. B ZZPhDr. Iveta Valentová, PhD.
Sanitár - večerné 1. ročné štúdium
I. SANMgr. Monika Peczová